Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych i...

   
Inwestycja nr 1387887
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-03-28
Zamówienia planowane
branża inwestycji Medyczna
Podbranża leki
przedmiot Produkty lecznicze stosowane w programac...
rodzaj inwestycji
województwo śląskie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Medyczna

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1383007 2024-03-25 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku
1386211 2024-03-25 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej do Pracowni Cytostatyków (przez okres 2 lat).
1386666 2024-03-27 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU Narzędzia chirurgiczne, laparoskopowe i inne wraz z kontenerami
1397670 2024-04-03 SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU Dostawa 5 szt. aparatów "Sztuczna nerka"
1391392 2024-04-03 GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MODLINIE Dostawa echokardiografu
1392720 2024-04-04 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE Świadczenie usług psychologa w celu przeprowadzenia pogłębionej diagnozy u dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej
1395924 2024-04-08 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH Dostawa leków w tym leków do programu lekowego do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach – IV cz.
1390116 2024-04-11 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCU Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych (01)
1401590 2024-04-12 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
1398563 2024-04-15 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYSŁOWICACH Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin"Za życiem"