Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...

   
Inwestycja nr 1322181
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-03-28
Zamówienia planowane
branża inwestycji Sprzątanie
Podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
przedmiot Odbieranie i zagospodarowanie odpadów k...
rodzaj inwestycji
województwo świętokrzyskie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Sprzątanie

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1381817 2024-03-21 GMINA MEŁGIEW Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Mełgiew i PSZOK
1381581 2024-03-22 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Usługa prania
1320940 2024-03-22 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU Świadczenie usług porządkowych w budynkach i na posesjach stanowiących własność Gminy Zawiercie, będących w administrowaniu ZGM w Zawierciu w 2025 r.
1381328 2024-03-22 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU Sprzątanie pomieszczeń będących w administrowaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku - Węzeł Transportowy przy ul. Towarowej
1381494 2024-03-22 URZĄD GMINY KOŁOBRZEG Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc ogólnodostepnych (kosze uliczne i przystankowe)
1385437 2024-03-25 WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE Świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży szpitalnej oraz pozostałego asortymentu
1385084 2024-03-26 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - świadczenie usług pralniczych w II półroczu 2024 r.
1385143 2024-03-26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE 1.3.2 Odbiór, transport, unieszkodliwienie odpadów medycznych: zakaźnych, specjalnych oraz pozostałych z działalności medycznej i innych odpadów
1391641 2024-04-03 TEATR MUZYCZNY CAPITOL WE WROCŁAWIU 2.3.1 Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Teatru
1395843 2024-04-08 ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU Stała usługa wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z Aresztu Śledczego w Poznaniu i Oddziałów Zewnętrznych