Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: „Odbiór odpadów komunalnych od...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 5680586
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2021-05-14
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 5 717 500,00 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica”
II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiote...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
5789291 2021-08-12 ECLER WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DARIUSZ GAŁAN Część nr: Nazwa: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubycza Królew...
5763290 2021-08-20 NOVAGO SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zakład/Instalacja Julków II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest określenie warunków współpracy pomiędzy Stronami w zakresie odbioru odpadów o ko...
5804838 2021-08-20 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Potok Górny na okres 12 miesię...
5808708 2021-08-27 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W KATOWICACH Część nr: Nazwa: Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez 12 miesięcy – wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazo...
5755039 2021-08-27 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę, odpaduo kodzie 19 05 03 w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) II.2.4) Opis zamówien...
5778032 2021-09-03 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV: zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 35, 20 01 36).
5783640 2021-09-10 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji ogrodów II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz...
5789551 2021-09-14 ATF SP. Z O.O. SP.K. II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gmny Człopa II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest odbió...
5795688 2021-09-20 BEST POLYMERS GROUP S.A. II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z...
5801018 2021-09-23 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1039.2019.ANMA