Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. informuje, że 7 marca 2023 r. zawarła ugodę sądową z Grupa Biznes Polska – Wnorowski i Wspólnicy spółka jawna, w której:

- uznano, że reklama na podstronie Pressinfo.pl o tym, że tylko Pressinfo.pl nie dubluje informacji, nie wprowadza wielokrotnie do bazy tych samych informacji, nie podnosi sztucznie statystyk pozyskiwania informacji i tylko w Pressinfo.pl data wpisu informacji do serwisu równa się dacie publikacji informacji źródłowej była reklamą wprowadzającą w błąd, która mogła być oceniona jako naruszająca chronione prawem interesy Grupy Biznes Polska – Wnorowski i Wspólnicy spółka jawna;

- przyjęto, że połączenie informacji w reklamie widniejącej do 2022 r. na stronie internetowej Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. o najbogatszej na rynku ilości źródeł informacji ze stwierdzeniem o ponad 30 tys. monitorowanych stron internetowych mogło być ocenione jako treści naruszające chronione prawem interesy Grupy Biznes Polska – Wnorowski i Wspólnicy spółka jawna; a jednocześnie, że rzeczywistą intencją Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. nie była sugestia monitorowania mniejszej liczby stron przez Grupę Biznes Polska – Wnorowski i Wspólnicy spółka jawna.

Zamawiając bezpłatny test
uzyskasz następujące korzyści:

7-dniowy darmowy test 
wypróbuj naszą usługę bez zobowiązań

Ponad 50 tys. źródeł informacji: monitorowanych stron internetowych, biuletynów, tytułów prasowych oraz informacji własnych użytkowników serwisu

Otrzymywane powiadomienia są dostosowywane do potrzeb Klienta - znajdziesz u nas duże możliwości konfiguracji informatorów

Narzędzie analityczne branży medycznej - oferujemy bezpłatną możliwość sprawdzenia cen, konkurencji oraz inwestorów, co ułatwi Ci podejmowanie decyzji biznesowych

Dostęp do archiwum - w każdej chwili możesz sprawdzić co się działo w branży medycznej

Nie pozostawimy Cię samemu sobie - oferujemy wsparcie konsultanta - specjalisty

W ostatnim roku monitorowaliśmy
181 tys. przetargów z branży medycznej o wartości 21456 mln zł

Sektor medyczny ma znaczący wpływ na kształt polskiego rynku zamówień publicznych. Jest to wymagająca branża, ponieważ przetargi medyczne cechują skomplikowane specyfiki przedmiotu zamówienia. W niektórych przypadkach, wykonawcą zamówienia może być jeden oferent, który jako jedyny spełnia wymagania stawiane w przetargu. Kluczowa w przetargach medycznych jest szczegółowa analiza wykazu asortymentu czy opisu przedmiotu zamówienia zawierająca postacie leków, dawki czy zamawiane ilości sprzętu, usług oraz leków.
Przetargi medyczne często są bardzo rozbudowane. W przypadku zbiorczego zamawiania wielu leków, ilość części postępowania przekraczają kilkadziesiąt a czasem kilkaset. W wielu postępowaniach organizator przetargu dopuszcza składania oferty na jedną wybraną część. Daje to możliwości korzystania z rynku zamówień publicznych mniejszym firmom, które dopiero rozpoczynają swoje działania biznesowe.Ten rok był bardzo dynamiczny na rynku zamówień publicznych w branży medycznej. Przetargi organizowane przez szpitale, już w drugim kwartale tego roku koncentrowały się głównie na walce z SARS -Cov-2. Zakup sprzętu niezbędnego do walki o ludzkie życie, środki ochrony czy leki niezbędne do walki z nową chorobą – to główne wątki przewijające się przez 3 kwartały. Nie bez znaczenia pozostaje niestabilna gospodarka lekowa i związane z tym problemy z importem produktów leczniczych (jednym z większych dostawców są Chiny, które w pierwszej połowie roku były całkowicie wyłączone z większości transakcji). Przetargi na leki oraz przetargi na sprzęt medyczny w celu skrócenia łańcucha zakupowego, decyzją ustawodawcy na kilka miesięcy częściowo zostały wyłączone z reżimu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetargi na usługi medyczne w zakresie dotyczącym walki z pandemią, również organizowane były w skróconej niż dotychczas formie. Uproszczenia te przestały obowiązywać pod koniec roku. Przed polskim rynkiem zamówień publicznych kolejne wyzwanie – od 1 stycznia 2021 r. zaczyna obowiązywać nowe prawo zamówień publicznych, która wprowadza szereg nowych rozwiązań zarówno prawnych jak i proceduralnych.

Zaufali nam