EKSPERT w dziedzinie monitoringu i analizy zamówień publicznych z branży IT

Pressinfo.pl to najdłużej działający na rynku serwis monitorujący informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach, przyznanych dotacjach, a także o przetargach na oprogramowanie, zleceniach oraz zamówieniach.

Jakie korzyści otrzymasz wykupując dostęp?

obrazek-7

Oszczędność czasu

Bądź o krok przed konkurencją

obrazek-7

Ocena rynku

Badanie zapotrzebowania na produkty lub usługi Twojej firmy w różnych regionach

obrazek-7

Dostęp do archiwum

Możesz sprawdzić co działo się wcześniej w branży, w której działasz

obrazek-7

Wejdź na rynek z nowym produktem

Wsparcie decyzji o wejściu na rynek przetargów z nowym towarem lub usługą

obrazek-7

Możliwości szczegółowego wyszukiwania

Szukaj przetargów po słowach kluczowych, które Cię interesują

obrazek-7

Najbogatsza na rynku ilość źródeł informacji

Nasze informacje pozyskujemy z ponad 30.000 stron WWW i mediów prasowych

Sprawdź przetargi z branży informatycznej

7503028

podkarpackie

Termin składania ofert29-05-2020 | 14:00

Elementy złączne i ściernice 15671(1-13) 1. Nit zrywalny 4x16 (AL/ST) 200 kg 2. TARCZA DO CIĘCIA METALU 125 x 1 x 22 25 szt. 3. SCIERNICA LAMELKOWA FI.125 gr. 60 10 szt. 4. ŚRUBA M6X40 OC KL. 8.8 82105 1 kg 5. ŚRUBA M 4X30 OC 1 kg 6. ŚRUBA OC M10X35 2 kg 7. ŚRUBA OC 12X55 3 kg 8. NAKRĘTKA M-6 OC 0.5 kg 9. Nakrętka oc M-4 0.5 kg 1 0. PODK ...

Zobacz więcej
7503004

łódzkie

Termin składania ofert01-06-2020 | 12:30

Opracowanie graficzne, wy druk i dostawa broszury informacyjnej na koniec projektu pn.: Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego''’ dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W ...

Zobacz więcej
7502995

podkarpackie

Termin składania ofert29-05-2020 | 13:00

Dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy) na potrzeby PWSTE w Jarosławiu nr sprawy DAG/ZO/16/05/20 ...

Zobacz więcej
7502981

lubelskie

Termin składania ofert01-06-2020 | 15:00

Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie 1088-2020/DZP-z 1 RNase Decontamination Solution, opakowanie 250 ml np. nr kat. AM9780 lub produkt równoważny. 2 op. ...

Zobacz więcej
7502979

mazowieckie

Termin składania ofert01-06-2020 | 12:00

Udzielanie świadczeń zdrowotnych: od 15.06.2020-31.12.2022 r.-wykonywania badań MMG w Pracowni Szajnochy ...

Zobacz więcej
7502974

podlaskie

Termin składania ofert01-06-2020 | 13:00

Wykonanie zadania pt.: Świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglgdu i napraw pojazdów użytkowanych przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Zarzgd Zlewni w Augustowie, ul. 29 listopada 5, 16-300 Augustów ...

Zobacz więcej
7502970

świętokrzyskie

Termin składania ofert28-05-2020 | 15:00

Kompleksowa obsługę prawną z zakresu prawa pracy. ...

Zobacz więcej
7502957

lubelskie

Termin składania ofert01-06-2020 | 12:00

Dostawa artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne dla Klubu Seniora na miesiąc czerwiec 2020 r. w ramach projektu pn. Klub Seniora w Skierbieszowie - zintegrowane usługi dla lokalnej społeczności’' zgodnie z wykazem zawartym w formularzu ofertowym do oszacowania wartości zamówienia. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Eur ...

Zobacz więcej
7502949

podlaskie

Termin składania ofert01-06-2020 | 12:00

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez modernizację plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu - Wartość inwestycji netto - 226 016,26 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy szesnaście 26/100). ...

Zobacz więcej
7502948

warmińsko-mazurskie

Termin składania ofert01-06-2020 | 17:00

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ...

Zobacz więcej

Przetargi IT nabrały tempa

 

Na odbicie branża informatyczna czekała długie miesiące. Wyraźny spadek ogłoszonych przetargów w branży IT odnotowany pod koniec 2015 roku zapowiadał znaczne zmniejszenie ilości przetargów informatycznych w kolejnych miesiącach. Niewielkie ożywienie nastąpiło dopiero w pierwszym kwartale 2018 r., którego podsumowanie przyniosło dobre wiadomości i stało się zapowiedzią dalszych wzrostów.

Warunki gospodarcze sprzyjają branży informatycznej: cyfrowa rewolucja i wzrost wartości informacji i znaczenia mobilności, pozwala przypuszczać, że najlepsze czasy dla przetargów IT właśnie nadeszły. Faktem stało się również ożywienie w segmencie publicznym, które prawdopodobnie będzie miało swoją kontynuację w następnych latach. Należy się zatem spodziewać wzrostu ilości ogłaszanych przetargów na usługi IT oraz przy jednoczesnej  zwyżce ich wartości. 

Przetargów informatycznych, szans na zlecenia przybywa nie tylko dla informatycznych gigantów. Biorąc udział w przetargu IT,  można zapewnić firmie dodatkowe budżety na kilka, kilkanaście miesięcy.

Cyfryzacja i informatyzacja sektora publicznego nabiera tempa. Zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym popyt na usługi IT będzie wzrastał. Przeniesienie wielu usług dotychczas wykonywanych tradycyjnie do postaci cyfrowej powoduje wzrost zapotrzebowania na dodatkowe systemy obsługi oraz zakup sprzętu, który sprosta nowym zadaniom. Dla firm informatycznych ważne jest stałe kontrolowanie rynku zamówień publicznych w zakresie zarówno ogłoszonych przetargów IT jak i ich rozstrzygnięć. Monitorowanie rynku pod kątem pojawiających się ogłoszeń nie tylko zaoszczędzi czas przeznaczony na mozolne wyszukiwanie konkretnych postępowań przetargowych, ale przede wszystkim da przewagę czasową nad konkurencją. Informacja z wyboru oferty przetargu informatycznego, to przede wszystkim rozeznanie rynku pod względem oferowanych cen, poznanie swojej konkurencji, czy możliwość współpracy jako podwykonawca.