EKSPERT w dziedzinie monitoringu i analizy zamówień publicznych z branży IT

Pressinfo.pl to najdłużej działający na rynku serwis monitorujący informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach, przyznanych dotacjach, a także przetargach, zleceniach oraz zamówieniach.

Jakie korzyści otrzymasz wykupując dostęp?

obrazek-7

Oszczędność czasu

Bądź o krok przed konkurencją

obrazek-7

Ocena rynku

Badanie zapotrzebowania na produkty lub usługi Twojej firmy w różnych regionach

obrazek-7

Dostęp do archiwum

Możesz sprawdzić co działo się wcześniej w branży, w której działasz

obrazek-7

Wejdź na rynek z nowym produktem

Wsparcie decyzji o wejściu na rynek przetargów z nowym towarem lub usługą

obrazek-7

Możliwości szczegółowego wyszukiwania

Szukaj przetargów po słowach kluczowych, które Cię interesują

obrazek-7

Najbogatsza na rynku ilość źródeł informacji

Nasze informacje pozyskujemy z ponad 30.000 stron WWW i mediów prasowych

Sprawdź przetargi z branży informatycznej

7162679

małopolskie

Termin składania ofert18-12-2019 | 01:00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/INGREMIO/BADANIA/2019 na przeprowadzenie badań laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest zakup usług dotyczących przeprowadzenia badań laboratoryjnych na dostarczonych przez Zamawiającego próbkach z poliolefin zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Z ...

Zobacz więcej
7162675

łódzkie

Termin składania ofert27-11-2019 | 01:00

Zakup usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza o specjalistycznym charakterze: Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii ( 1.7.1) Usługa ma na celu przeprowadzenie analizy funkcjonalnej posiadanych zasobów infrastrukturalnych i t ...

Zobacz więcej
7162674

łódzkie

Termin składania ofert26-11-2019 | 01:00

Prorozwojowe usługi doradcze polegające na wsparciu prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa poprzez wejście na nowe rynki zbytu i rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza o specjalistycznym charakterze: Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystr ...

Zobacz więcej
7162673

łódzkie

Termin składania ofert26-11-2019 | 01:00

Wsparcie rozwoju firmy poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza o specjalistycznym charakterze: Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii ( 1.7.1) Usługa ma na celu przeprowadzenie analizy funkcjonalnej posiadanych zasobów in ...

Zobacz więcej
7162672

wielkopolskie

Termin składania ofert25-11-2019 | 01:00

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu holograficznego generatora punktów odniesienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej obejmującej zadania: 1) Zaprojektowanie, wykonanie i porównawcze badania szerokokątowych hologramó ...

Zobacz więcej
7162671

łódzkie

Termin składania ofert26-11-2019 | 01:00

Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług świadczonych przez IOB w celu poprawy konkurencyjności Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza o specjalistycznym charakterze: Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii ( 1.7.1) Usługa ma na celu przeprowadzenie analizy funkcjona ...

Zobacz więcej
7162670

mazowieckie

Termin składania ofert26-11-2019 | 01:00

Uzyskanie usługi doradczej świadczonej przez Instytucje Otoczenia Biznesu w zakresie badania rynku dotyczącego wprowadzenia nowych usług przez firmę SELF Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza o specjalistycznym charakterze: Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług (1.5.4) Usługa ma na celu przeprowadzenie ...

Zobacz więcej
7162669

łódzkie

Termin składania ofert26-11-2019 | 01:00

Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług świadczonych przez IOB w celu wdrożenia innowacyjnych usług medycznych . Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza o specjalistycznym charakterze: Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług ( 1.5.4) Usługa ma na celu przeprowadzenie analizy funkcjona ...

Zobacz więcej
7162665

warmińsko-mazurskie

Termin składania ofert02-12-2019 | 01:00

Dostawa i montaż pieca dekoracji na ceramice w ramach projektu pn. Modernizacja linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie Ivory Ceramics Sp. z o.o. Postępowanie znak ZO/IC/2/2019 1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie Ivory Sp. z o.o. polegającej na wymianie istniejącego pieca elektrycznego tunelo ...

Zobacz więcej
7162663

małopolskie

Termin składania ofert25-11-2019 | 01:00

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. Dotyczy dwóch projektów: 1. „Droga do samodzielności”, RPMP.09.01.02-12-0250/17 2. Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży "Otwarte drzwi", RPMP.09.02.01-12-0377/17 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dost ...

Zobacz więcej

Przetargi IT nabrały tempa

 

Na odbicie branża informatyczna czekała długie miesiące. Wyraźny spadek ogłoszonych przetargów w branży IT odnotowany pod koniec 2015 roku zapowiadał znaczne zmniejszenie ilości przetargów informatycznych w kolejnych miesiącach. Niewielkie ożywienie nastąpiło dopiero w pierwszym kwartale 2018 r., którego podsumowanie przyniosło dobre wiadomości i stało się zapowiedzią dalszych wzrostów.

Warunki gospodarcze sprzyjają branży informatycznej: cyfrowa rewolucja i wzrost wartości informacji i znaczenia mobilności, pozwala przypuszczać, że najlepsze czasy dla przetargów IT właśnie nadeszły. Faktem stało się również ożywienie w segmencie publicznym, które prawdopodobnie będzie miało swoją kontynuację w następnych latach. Należy się zatem spodziewać wzrostu ilości ogłaszanych przetargów na usługi IT oraz przy jednoczesnej  zwyżce ich wartości. 

Przetargów informatycznych, szans na zlecenia przybywa nie tylko dla informatycznych gigantów. Biorąc udział w przetargu IT,  można zapewnić firmie dodatkowe budżety na kilka, kilkanaście miesięcy.

Cyfryzacja i informatyzacja sektora publicznego nabiera tempa. Zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym popyt na usługi IT będzie wzrastał. Przeniesienie wielu usług dotychczas wykonywanych tradycyjnie do postaci cyfrowej powoduje wzrost zapotrzebowania na dodatkowe systemy obsługi oraz zakup sprzętu, który sprosta nowym zadaniom. Dla firm informatycznych ważne jest stałe kontrolowanie rynku zamówień publicznych w zakresie zarówno ogłoszonych przetargów IT jak i ich rozstrzygnięć. Monitorowanie rynku pod kątem pojawiających się ogłoszeń nie tylko zaoszczędzi czas przeznaczony na mozolne wyszukiwanie konkretnych postępowań przetargowych, ale przede wszystkim da przewagę czasową nad konkurencją. Informacja z wyboru oferty przetargu informatycznego, to przede wszystkim rozeznanie rynku pod względem oferowanych cen, poznanie swojej konkurencji, czy możliwość współpracy jako podwykonawca.