EKSPERT w dziedzinie monitoringu i analizy zamówień publicznych

Pressinfo.pl to najdłużej działający na rynku portal przetargowy, agregujący informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach, przyznanych dotacjach, a także przetargach, zleceniach oraz zamówieniach

Jakie korzyści otrzymasz wykupując dostęp?

obrazek-7

Oszczędność czasu

Bądź o krok przed konkurencją

obrazek-7

Ocena rynku

Badanie zapotrzebowania na produkty lub usługi Twojej firmy w różnych regionach

obrazek-7

Dostęp do archiwum

Możesz sprawdzić co działo się wcześniej w branży, w której działasz

obrazek-7

Wejdź na rynek z nowym produktem

Wsparcie decyzji o wejściu na rynek przetargów z nowym towarem lub usługą

obrazek-7

Możliwości szczegółowego wyszukiwania

Szukaj przetargów po słowach kluczowych, które Cię interesują

obrazek-7

Najbogatsza na rynku ilość źródeł informacji

Nasze informacje pozyskujemy z ponad 30.000 stron WWW i mediów prasowych

Sprawdź aktualne przetargi ze swojej branży

7502608

dolnośląskie

Termin składania ofert02-06-2020 | 15:00

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn Zdalna Szkoła+-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, przy czym: 1.1 W skład sprzętu komputerowego i oprogramowania wc ...

Zobacz więcej
7502605

łódzkie

Termin składania ofert01-06-2020 | 15:00

Wykonanie usługi związanej z przeglądem pięcioletnim elektrycznym, która obejmuje: badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z d ...

Zobacz więcej
7502602

małopolskie

Termin składania ofert05-06-2020 | 16:00

Zakup wraz z dostawą papieru kserograficznego na potrzeby Oddziału GDDKiA w Krakowie. ...

Zobacz więcej
7502596

mazowieckie

Termin składania ofert03-06-2020 | 02:00

WI-III.672.61.2020 usługa adjustacji i wzorcowania alkomatu Alkohit X 600 (nr seryjny 86AD0092) ...

Zobacz więcej
7502583

mazowieckie

Termin składania ofert03-06-2020 | 01:59

02/DWES/CIE/FFW/2020 doradztwo księgowo-kadrowo-podatkowe w subregionie ciechanowskim ...

Zobacz więcej
7502567

mazowieckie

Termin składania ofert03-06-2020 | 01:59

02/DWES/OST/FFW/2020 doradztwo księgowo-kadrowo-podatkowe w subregionie ostrołęckim ...

Zobacz więcej
7502545

łódzkie

Termin składania ofert29-05-2020 | 12:00

Usługa konserwacji urządzenia dźwigowego (na gwarancji) w nieruchomości przy ul. Gdańskiej 8 w Łodzi wraz ze stałą gotowością tzw. pogotowia dźwigowego, w zakresie zgodnym z zakresem czynności, na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załączniki do niniejszego ogłoszenia. ...

Zobacz więcej
7502537

mazowieckie

Termin składania ofert02-06-2020 | 16:00

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o. - 4 kontrakty ...

Zobacz więcej
7502528

lubuskie

Termin składania ofert29-05-2020 | 16:00

Zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 ...

Zobacz więcej
7502520

mazowieckie

Termin składania ofert28-05-2020 | 14:00

Wykonanie montażu materiałów filmowych, nagranych na platformie zoom w ramach szkoleń online realizowanych przez pracowników Wydziału LIFE, na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne to ogromny rynek. Część środków wydawana jest z zastosowaniem reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa narzuca na system zakupowy wiele rygorystycznych obwarowań. Spektrum tego rynku jest bardzo szerokie i obejmuje wiele obszarów gospodarki. Jednostki publiczne przeprowadzają postępowania przetargowe zarówno na dostawy, jak i usługi oraz roboty budowlane.

Zastosowanie rygorów ustawy powoduje większą przejrzystość  oraz zapewniają ochronę uczciwej konkurencji każdemu podmiotowi gospodarczemu biorącemu udział w przetargu. Uczestniczące w rynku zamówień publicznych muszą często wykazać się dużym doświadczeniem zawodowym. Nie oznacza to jednak, niedostępności tego rynku dla nowych przedsiębiorstw. Jednym z rozwiązań przewidzianych w ustawie, jest łączenie się kilku mniejszych oferentów w celu złożenia wspólnej oferty.

Zamówienia podlegające reżimowi ustawy zamieszczane są w dwóch centralnych repozytoriach: Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub Suplemencie do Dziennika Europejskiego (TED). O tym, do którego z nich dany przetarg powinien trafić, decyduje jego wielkość.  Mniejsze zamówienia publikowane są na stronach internetowych ogłaszającego przetarg. Firmy, często tracą dużo czasu na odnalezienie postępowania, do którego mogłyby złożyć konkurencyjną ofertę.

Z pomocą przychodzi serwis, który zajmuje się agregowaniem informacji o przetargach publikowanych w różnych źródłach. Przykładem może być nasza platforma, która poza samą informacją o dostępnych zamówieniach, przesyłanych pod kątem profilu przedsiębiorcy, dostarcza również szereg narzędzi biznesowych, pomocnych w uzyskaniu kontraktu.

Samo przygotowanie oferty, w wielu przypadka jest również źródłem problemu. Nieznajomość konkurencji i aktualnie obowiązujących na rynku cen, powoduje składanie propozycji nieadekwatnych do oczekiwań finansowych oraz trendów którymi rządzi się dana branża.  Przydatnym rozwiązaniem są szczegółowe analizy, z których przedsiębiorca uzyska informacje na temat swojej konkurencji, rynku czy zakresu wymagań stawianych w przetargach. Niska konkurencja w przetargach może stanowić szansę na uzupełnienie obecnego rynku zbytu oraz stać się dodatkowym (lub jedynym) źródłem finansowania działalności przedsiębiorstwa.