EKSPERT w dziedzinie monitoringu i analizy zamówień publicznych z branży drogowej

Pressinfo.pl to najdłużej działający na rynku serwis monitorujący informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach, przyznanych dotacjach, a także przetargach, zleceniach oraz zamówieniach

Jakie korzyści otrzymasz wykupując dostęp?

obrazek-7

Oszczędność czasu

Bądź o krok przed konkurencją

obrazek-7

Ocena rynku

Badanie zapotrzebowania na produkty lub usługi Twojej firmy w różnych regionach

obrazek-7

Dostęp do archiwum

Możesz sprawdzić co działo się wcześniej w branży, w której działasz

obrazek-7

Wejdź na rynek z nowym produktem

Wsparcie decyzji o wejściu na rynek przetargów z nowym towarem lub usługą

obrazek-7

Możliwości szczegółowego wyszukiwania

Szukaj przetargów po słowach kluczowych, które Cię interesują

obrazek-7

Najbogatsza na rynku ilość źródeł informacji

Nasze informacje pozyskujemy z ponad 30.000 stron WWW i mediów prasowych

Sprawdź przetargi z branży drogowej

7639595

śląskie

Termin składania ofert14-08-2020 | 02:00

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę zapór i znaków drogowych, tymczasowych stawianych na okres budowy. Wykaz i ilości podane w załączniku 1 – do pobrania na dole strony. Proszę o podanie cen zapór za mb oraz podanie standardowych długości zapór. Proszę również o wycenę rur ocynowan ...

Zobacz więcej
7639181

warmińsko-mazurskie

Termin składania ofert18-08-2020 | 14:00

Remont drogi powiatowej Nr 1430N w miejscowości Dywity, od km 0+220 do km 0+255 ...

Zobacz więcej
7639162

małopolskie

Termin składania ofert19-08-2020 | 13:00

Przebudowa drogi gminnej nr 290237K w km 0+001,75-1+004,30 w miejscowości Świniarsko na odcinku ok. 85 mb ...

Zobacz więcej
7638719

mazowieckie

Termin składania ofert17-08-2020 | 02:00

Wykonanie asfaltowych progów zwalniających w miejscowościach: Cielechowizna, Marianka, Dłużka, Brzóze, Stara Niedziałka. Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest wykonanie progów zwalniających: - ul. Graniczna droga gmina nr 220815W w Cielechowiźnie o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok 6,0 m. na podkładce zgodnie z rys. 1 - w ilości ...

Zobacz więcej
7638624

zachodniopomorskie

Termin składania ofert14-08-2020 | 17:00

Wymiana uszkodzonych płyt drogowych na placu Hryniewieckim ...

Zobacz więcej
7638572

małopolskie

Termin składania ofert26-08-2020 | 17:00

Wykonanie podbudów dróg gminnych publicznych i wewnętrznych oraz placów, ...

Zobacz więcej
7638561

dolnośląskie

Termin składania ofert17-08-2020 | 10:55

dostawa znaków do oznakowania parkingu Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 pionowe znaki informacyjne opis w załaczniku opis przedmiotu zapy [...].odt 1 kpl. ...

Zobacz więcej
7638460

lubelskie

Termin składania ofert14-08-2020 | 12:00

Wykonanie następujących znaków drogowych: 1. D-l - 64 szt. 7. T-25a - 2 szt. 2. A-7 - 45 szt. 8. T-25c - 2 szt. 3. T-6a- 19 szt. 9. B-33 (60 km)-2 szt. 4. T-6c - 11 szt. 10. B-36-4 szt. 5. D-4b -1 szt. 11. A-6b - 2 szt. 6. D-4a -1 szt. 12. A-6c - 2 szt. Grupa oznakowania: oznakowanie małe Rodzaj folii: I generacja Dostarczenie mocowań oznakowa ...

Zobacz więcej
7638289

świętokrzyskie

Termin składania ofert17-08-2020 | 14:00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem pn. Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000. ...

Zobacz więcej
7638268

zachodniopomorskie

Termin składania ofert17-08-2020 | 14:00

Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej deętruktem asfaltowym (zlecającego) z mechanicznym nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych oraz mechaniczne zagęszczenie przez wałowanie nawierzchni (nadanie spadków poprzecznych 3-4%). Grubość nawierzchni po zagęszczeniu 10 cm, powierzchnia około 140x5 = 700 m2 na działkach 132/46 i 5654/298 ...

Zobacz więcej

Branża drogowa jest jednym z najważniejszych i kluczowych sektorów gospodarki. Rozpatrując rynek zamówień publicznych, najbliższe lata powinny być dla niej bardzo łaskawe. W ramach obecnej perspektywy finansowej planowane jest ukończenie najważniejszych projektów infrastrukturalnych czyli  budowa sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz modernizacja kolei.  Środki unijne są dostępne do wydatkowania, natomiast czasu na wykonanie wszystkich przewidzianych inwestycji jest coraz mniej. Do końca 2020 roku należy spodziewać się coraz większej ilości ogłaszanych postępowań przetargowych na budowę dróg.

Opóźnienia w ogłaszaniu przetargów drogowych, które miały miejsce  jeszcze w 2017 r, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, finansowanych w znacznej części ze środków wspólnotowych  spowodowały znaczny spadek w tej branży. Odbicie nastąpiło w 2018 roku, i trwa do dziś. Nie oznacza to jednak stabilizacji.

Branża drogowa  weszła w bardzo trudny i wymagający okres. Wiele podpisanych kontraktów w ramach rozstrzygniętych przetargów na budowę dróg, weszło w fazę realizacji. W latach 2018-2020 należy się spodziewać kumulacji robót drogowych. Obecnie sytuacja ta jest widoczna w całym kraju. Trudno znaleźć region, w którym nie byłyby prowadzone nowe drogi. W niektórych przypadkach część projektowa została zakończona, przed nimi intensywne wykonawstwo. Nad każdą inwestycją ciąży termin wykonania zamówienia, w związku z tym należy się spodziewać pośpiechu na budowach.  Ponadto termin jest tym parametrem, który ma wpływ na wynagrodzenie wykonawców.  Wiele przetargów drogowych kończy się unieważnieniem, ze względu na brak ofert lub otrzymanie oferty nie spełniającej wymagań zamówienia. Choć duże przetargi na budowę dróg, pozostają poza zasięgiem małych firm, jako głównych wykonawców, szansą na poprawę budżetu firmy oraz wejście na rynek zamówień publicznych jest nawiązanie podwykonawstwa w ramach dużego zamówienia.