EKSPERT w dziedzinie monitoringu i analizy zamówień publicznych z branży budowlanej

Pressinfo.pl to najdłużej działający na rynku serwis monitorujący informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach, przyznanych dotacjach, a także przetargach, zleceniach oraz zamówieniach.

Jakie korzyści otrzymasz wykupując dostęp?

obrazek-7

Oszczędność czasu

Bądź o krok przed konkurencją

obrazek-7

Ocena rynku

Badanie zapotrzebowania na produkty lub usługi Twojej firmy w różnych regionach

obrazek-7

Dostęp do archiwum

Możesz sprawdzić co działo się wcześniej w branży, w której działasz

obrazek-7

Wejdź na rynek z nowym produktem

Wsparcie decyzji o wejściu na rynek przetargów z nowym towarem lub usługą

obrazek-7

Możliwości szczegółowego wyszukiwania

Szukaj przetargów po słowach kluczowych, które Cię interesują

obrazek-7

Najbogatsza na rynku ilość źródeł informacji

Nasze informacje pozyskujemy z ponad 30.000 stron WWW i mediów prasowych

Sprawdź przetargi z branży budowlanej

7502608

dolnośląskie

Termin składania ofert02-06-2020 | 15:00

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn Zdalna Szkoła+-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, przy czym: 1.1 W skład sprzętu komputerowego i oprogramowania wc ...

Zobacz więcej
7502605

łódzkie

Termin składania ofert01-06-2020 | 15:00

Wykonanie usługi związanej z przeglądem pięcioletnim elektrycznym, która obejmuje: badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z d ...

Zobacz więcej
7502602

małopolskie

Termin składania ofert05-06-2020 | 16:00

Zakup wraz z dostawą papieru kserograficznego na potrzeby Oddziału GDDKiA w Krakowie. ...

Zobacz więcej
7502596

mazowieckie

Termin składania ofert03-06-2020 | 02:00

WI-III.672.61.2020 usługa adjustacji i wzorcowania alkomatu Alkohit X 600 (nr seryjny 86AD0092) ...

Zobacz więcej
7502583

mazowieckie

Termin składania ofert03-06-2020 | 01:59

02/DWES/CIE/FFW/2020 doradztwo księgowo-kadrowo-podatkowe w subregionie ciechanowskim ...

Zobacz więcej
7502567

mazowieckie

Termin składania ofert03-06-2020 | 01:59

02/DWES/OST/FFW/2020 doradztwo księgowo-kadrowo-podatkowe w subregionie ostrołęckim ...

Zobacz więcej
7502545

łódzkie

Termin składania ofert29-05-2020 | 12:00

Usługa konserwacji urządzenia dźwigowego (na gwarancji) w nieruchomości przy ul. Gdańskiej 8 w Łodzi wraz ze stałą gotowością tzw. pogotowia dźwigowego, w zakresie zgodnym z zakresem czynności, na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załączniki do niniejszego ogłoszenia. ...

Zobacz więcej
7502537

mazowieckie

Termin składania ofert02-06-2020 | 16:00

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o. - 4 kontrakty ...

Zobacz więcej
7502528

lubuskie

Termin składania ofert29-05-2020 | 16:00

Zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 ...

Zobacz więcej
7502520

mazowieckie

Termin składania ofert28-05-2020 | 14:00

Wykonanie montażu materiałów filmowych, nagranych na platformie zoom w ramach szkoleń online realizowanych przez pracowników Wydziału LIFE, na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...

Zobacz więcej

Zmieniająca się koniunktura oraz sytuacja gospodarcza kraju mają bezpośredni wpływ na kondycję branży budowlanej. Ożywienie w sektorze publicznym związane z wydatkowaniem środków unijnych, powoduje wzrost liczby ogłaszanych przetargów budowlanych. Znaczna część portfela zamówień firm budowlanych wypełniona jest wygranymi przetargami, które mogą być zarówno motorem napędowym do rozwoju, jak i ostatnią szansą na pozostanie w branży.

W minionej dekadzie, sytuacja społeczna i gospodarcza sprzyjały rozwojowi budownictwa, część znawców tematu uważa, że również przyszłość rysuje się pozytywnie.  Paradoksalnie, najlepsze wzrosty gospodarcze przekładają się na kryzysy w sektorze budowlanym. Rosnąca ilość ogłaszanych przetargów na remonty oraz zleceń budowlanych obserwowana jest na rynku zamówień publicznych od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Główną przyczyną takiej sytuacji są dotacje z budżetu UE, które w przeważającej części pokrywają nakłady finansowe wielu inwestycji. Przy wydatkowaniu środków publicznych zarówno europejskich, jak i polskich konieczne jest przeprowadzenie przetargu na budowę. 

Wygranie przetargu to połowa sukcesu. Przygotowanie  często rozbudowanej dokumentacji w przypadku przetargów na budowę oraz przetargów na remonty, rozwianie wszelkich wątpliwości i doprecyzowanie szczegółów zarówno po stronie zamawiającego jak i potencjalnego wykonawcy – wszystkie te czynności są bardzo czasochłonne.  Z pomocą przychodzi znajomość rynku, poznanie konkurencji oraz zareagowanie na szansę przystąpienia do przetargu w odpowiednim czasie. Do końca obecnej perspektywy finansowej UE pozostało jeszcze 2 lata. Na wydatki związane z inwestycjami budowlanymi dostępne są jeszcze miliardy złotych.u inwestycji. Przy wydatkowaniu środków publicznych zarówno europejskich, jak i polskich konieczne jest przeprowadzenie przetargu na budowę.