Wyniki przetargu na: Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce Numer...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 5538128
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data ogłoszenia informacji 2021-01-14
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 1 063 880,48 PLN
temat Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IK.271.22.2020
Rozbudowa polega na wykonaniu...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się