Wyniki przetargu na: Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.4.2020 ...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 5350258
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data ogłoszenia informacji 2020-07-31
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233123, 45233220, 45233223
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 175 325,43 PLN
temat Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IGK.271.4.2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- ...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się