Wyniki przetargu na: Nazwa:Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. J. Piłsudskiego...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6207344
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-06-22
branża Drogownictwo
podbranża linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 45234126
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 658 300,00 PLN
temat Nazwa:Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. J. Piłsudskiego i ul. Stawowej – 1 rozjazd wraz z prawem opcji
II.1.4) Krótki opi...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: linie kolejowe, tramwajowe

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6116873 2022-04-06 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja toru kolei wąskotorowej o długości 550 mb na odcinku Bytom Karb – Sucha Góra – Tarnowskie Góry, obejmująca w szcze...
6142669 2022-04-28 INFRAKOL SP. Z O.O. SP.K. Część nr: Nazwa: REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ nr 308 na odcinku JELENIA GÓRA - MYSŁAKOWICE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.
6153166 2022-05-06 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni torowiska tramwajowego zlokalizowanego w ciągu ul. Łagiewnickiej od ul. Rysowniczej do ul. Warszawskiej wraz ze zjazde...
6160673 2022-05-13 SILESIA INVEST SP. Z O.O. SP.K. II.1.1) Nazwa: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)” - zadanie nr 2.4 II.1.4)...
6177652 2022-05-27 SPENO INTERNATIONAL S.A. CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie 5. Usługa zmechanizowanej reprofilacji szyn w rozjazdach wraz z pomiarami
6198478 2022-06-14 ZAKŁAD SIECI I ZASILANIA SP. Z O.O. Nazwa: Wymiana rozjazdów w węźle rozjazdowym przy zajezdni Borek we Wrocławiu II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie r...
6199105 2022-06-14 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Budowa wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709 lini...
6202220 2022-06-17 INTOP TARNOBRZEG SP. Z O.O. II.1.1) Nazwa: Budowa/modernizacja peronu/przystanku w stacji Ropczyce linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka realizowanego w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji...
6218612 2022-06-29 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowyc...
6228135 2022-07-06 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i budowa węzła łączącego punkty przesiadkowe komunikacji autobusowej i tramwajowej przy ul. Małobądzkiej i Sportowej...