Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej– PB i PW...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6224976
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-05
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71248000, 71320000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 0,00 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej– PB i PW wraz z uzyskaniem ZRID dla zadania pn:Rozbudowa DW Nr 481 od ok.km 16...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: projekt drogowy

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6255232 2022-07-27 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE II.1.1) Nazwa: Opracowanie dok. projektowej na rozbudowę ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnejwraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskieg...
6258212 2022-07-28 DAGLIS SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy zejścia na plażę w m. Dębina dz. nr 223/1 ,223/2, obr. Poddąbie, Gmina Ustka....
6259403 2022-07-29 VALUE ENGINEERING SP. Z O.O. Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z maetriałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy dr.kr.nr79 na odc.Piaseczno(skrzyż.z ul.Syrenki)-początek obw.Góry...
6260421 2022-07-29 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH REGIONALNE DROGI PODLASKIE SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie ...
6261066 2022-07-29 STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO PIOTR MAŃCZAK CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część VI zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych na os. Zamość”: a) orie...
6264331 2022-08-02 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (sitopiaskownik, składowanie i przetwarzanie odpadu) Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "...
6263771 2022-08-02 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie "Projektuj i buduj" i składa się z zaprojektowania oraz wykonania remontu nawierzchni z kostki kamienn...
6266385 2022-08-03 CERTUSVIA SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu ulic Poprawnej i Papierowej w Warszawie
6269115 2022-08-06 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na utwardzeniu terenu podwórza na zapleczu budynków przy ulicy Daszyńskiego 22 i ulicy Mazurskiej 16 wraz...
6270791 2022-08-08 SIGMA BUDOWNICTWO-MATEUSZ SIKORSKI CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. gen. J. Dwernickiego (odc. od ul. Prymasowskiej do ul. gen. J. Chłopickiego) 4. Przedmiotem zam...