Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Remont drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin -...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6227066
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-06
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111000, 45112000, 45233100, 45233221
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 1 058 544,02 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Remont drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica na odcinku od km 19602 do km 21755
II.1.4) Kr...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6272314 2022-08-09 RYSZARD ŁATKA FU ŁATKA CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont drogi gminnej Młyńczyska - Batkówka I w km 0+267,00 – 0+502,00, położonej na dz. ew. 233 w m. Młyńczyska. Zakres zadania: • wyrównanie istniejącej p...
6271732 2022-08-09 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na realizacje robót budowlanych, wykonanie robot budowlanych i uzyskanie dec...
6272209 2022-08-09 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Nazwa zamówienia: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególn...
6271772 2022-08-09 PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWO-USŁUGOWE JACEK MICHAŁEK Część nr: Nazwa: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane pn. „Modernizacja-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny”. W ramach i...
6271969 2022-08-09 POLMAT BUDOWNICTWO SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: „ budowa dróg transportu rolnego” w ramach której zostaną wykonane następujące drogi Droga transportu rolnego w m. Kobylniki dz. nr 156/2, 162 dr, na dł. 136 m...
6271946 2022-08-09 FU KOMPLEX ANNA OGRODOWSKA Część nr: Nazwa: Zakres robót polega na remoncie chodnika na pow.182 m2 z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową.
6272425 2022-08-09 FPUH MICHAŁ WATRAK CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach od ul. Łąkowej w kierunku ul. Krzywej. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja chodnika ul. Starowiejskiej ...
6273883 2022-08-10 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest planowana inwestycja rozbudowy drogi powiatowej nr 3515 E w miejscowościach Strzelce Wielkie ora...
6274106 2022-08-10 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393062T Zajączkowice o długości 520 mb w km od 0+628 do 1+148. Zadanie polega na modernizacji istniejącej drogi na dł...
6273829 2022-08-10 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH OSTRADA SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi w miejscowości zastawie. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiara dokumentacja projektowa stanowiąc...