Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6224906
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-05
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45111100, 45111200, 45111230, 45112000, 45112210, 45112700, 45231000, 45231300, 45232200, 45232452, 45233120, 45233200, 45240000, 45243600, 45246000, 45246200, 45262310, 45262311, 45262350, 45262600, 45310000, 45311000, 77211400
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 17 672 183,91 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz prz...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6250436 2022-07-22 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część 5: Utrzymanie cieku Niedźwiadka
6253018 2022-07-26 GMINNA SPÓŁKA WODNA MROCZA CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Rokitka NWW II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów w ce...
6252965 2022-07-26 REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W TARNOBRZEGU CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: "Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Trześniówka L-0+000-12+448, P-0+000-12+942 gm. Gorzyce, Tarnobrzeg, pow. tarnobrzeski, pow. sandomierski" I...
6252967 2022-07-26 REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W TARNOBRZEGU CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: "Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Babulówka L-8+667-19+229, P-8+534-19+150 oraz L+P wał cofkowy p. Rów w km L-0+000-2+608, P-0+000-1+547 gm. ...
6255433 2022-07-27 BOŻENA KLIMEK FPUH KAROLEK CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Koszenie skarp Kanału Ulgi Osobłogi na terenie Nadzoru Wodnego w Prudniku II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest koszenie skarp Kanału Ulgi Osobło...
6261643 2022-08-01 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: NW Koszalin II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług (prac) związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym wałów przeci...
6264703 2022-08-02 PHU ZWAMID ZBIGNIEW ZĄBER CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na pot. GOR/P/715 w km 0 + 200 - 0 +250 w m. Gorlice
6265402 2022-08-03 HYDROWODKAN SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Konserwacja cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu”. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert czę...
6266743 2022-08-04 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Rozbiórka przepustu okularowego 2x600mm i budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w m. Aleksandrowice, gminie Za...
6269578 2022-08-05 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Część 10: Utrzymanie przepompowni wody w Szafranowie na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec – Etap II