Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6227181
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-06
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 1 685 870,00 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy ...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6245770 2022-07-20 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SUCHOŻEBRACH Część nr: Nazwa: 3.1 Przedmiotem postępowania jest usługa pn: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchożebry w okresie ...
6245525 2022-07-20 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają - opis przedmiotu zamówienia, formu...
6248988 2022-07-22 NOVAGO SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa obioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne n...
6259356 2022-07-29 MO-BRUK S.A. CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07*w planowanej ilości maksymalnej 1 210 Mg II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie 1: Odbiór, trans...
6263023 2022-08-01 EKOMED GOSPODARKA ODPADAMI SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Odpady medyczne
6263596 2022-08-02 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w maksymalnej ilości 500 Mg II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamó...
6267914 2022-08-05 ATF SP. Z O.O. SP.K. II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...
6269799 2022-08-08 REMONDIS KRAKÓW SP. Z O.O. Nazwa: Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego II.1.4) Krótki opis: Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji w...
6272481 2022-08-09 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem tej części zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów: Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach o k...
6272211 2022-08-09 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem tej części zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 w maksymalnej ilości 75 Mg, zeb...