Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawu obciążenia pasywnego AC i...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6227149
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-06
branża Energoelektryczna ,
Laboratoria
podbranża urządzenia, materiały , sprzęt laboratoryjny
kody CPV 31600000
typ ogłoszenia dostawy
wartość 0,00 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Dostawa zestawu obciążenia pasywnego AC i DC o mocy 100kW do wyposażenia nowego laboratorium.
II.1.4) Krótki op...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: urządzenia, materiały , sprzęt laboratoryjny

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6265352 2022-08-02 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa asortymentu fotograficznego: 1 Aparat przeznaczony do wykonywania zadań przez pracowników GOK Stawiguda szt. 1 2 Aparat do wyposażenia kółka fotograficzneg...
6263691 2022-08-02 ECOTONE GOC, ILISZKO, MEISSNER SP.J. Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i przeprowadzenie serwisu rozety polegające na skalibrowaniu sondy CTD/STD (salnity, temperature, depth), a w przypadku br...
6264523 2022-08-02 BIOKOM SYSTEMS M. SIDOR SP.J. CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tj. m.in. laboratoryjne wyroby szklane, pipety i akc...
6264269 2022-08-02 MAR-FOUR MARIAN SIEKIERSKI Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tj. m.in. laboratoryjne wyroby szklane, strzykawk...
6264520 2022-08-02 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tj. m.in. laboratoryjne wyroby szklane, skalpele i n...
6265875 2022-08-03 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Polanica – Zdrój w zakresie modernizacji istniejących słupów i opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzę...
6270028 2022-08-08 MAREK BIEDROŃ PPHU KOLMET W SPADKU CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów osprzętu sieciowego. Część III Uchwyty Rodzaj i ilość ww. asortymentu został określony w załączniku nr 1 do SW...
6272995 2022-08-08 LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniw...
6274367 2022-08-10 SALTAR MARCIN WROŃSKI CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi w ramach realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”
6272874 2022-08-10 CONSULTRONIX S.A. II.1.1) Nazwa: GUM2022ZP0059 Dostawa laserowego mikroskopu konfokalnego do nieinwazyjnego obrazowania skóry in vivo w czasie rzeczywistym II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia je...