Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Dostawa symulatora sieci elektroenergetycznej...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6227154
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-06
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38970000
typ ogłoszenia dostawy
wartość 837 604,80 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Dostawa symulatora sieci elektroenergetycznej o zakresie napięć międzyfazowych 0 – 520V do wyposażenia nowego...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: sprzęt laboratoryjny

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6256033 2022-07-27 INTEGRATORS DARIUSZ DEMARCZYK Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa olfaktometru. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SWZ.
6260676 2022-07-29 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu do automatycznego przygotowania próbek (zwana dalej przedmiotem zamówienia). Szczegółowy opis przedmiotu zamó...
6259710 2022-07-29 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: dostawa aparatury pomiarowej. szczegółowy zakres zamówienia w załączniku nr 2 do SWZ
6262235 2022-08-01 VIVARI S.C. GŁOWACKA EWA, NOWAK REGINA Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych do badań a zwierzętach, w tym klatek i innego wyposażenia do hodowli zwierząt w podzi...
6265442 2022-08-02 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
6265739 2022-08-03 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: DOSTAWA SYSTEMU DO OPTYCZNEGO POMIARU POWIERZCHNI WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM DLA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, A TAKŻE PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW W SIEDZIBIE ZAMA...
6265484 2022-08-03 MERAZET S.A. Część nr: Nazwa: Dostawa tensjometru dla WIMiC
6269608 2022-08-05 PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Akcesoria do chromatografii gazowej do urządzeń firmy Agilent Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do chromatografii gazowej do urządzeń firmy Agilent ....
6268537 2022-08-05 VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa homogenizatora tkankowo- kulowego dla Katedry Biochemii i Toksykologii. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa homogenizatora tkankowo- kulowego dla Katedry Biochem...
6270194 2022-08-08 MERCK LIFE SCIENCE SP. Z O.O. Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniw...