Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 5316208
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2020-06-29
branża Drogownictwo ,
Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy
kody CPV 45000000, 45230000, 45233000, 45233222, 45315100, 45316100, 71320000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 3 414 343,34 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu – „Wspieranie gospo...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się