Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6267432
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-08-05
branża Wodno - kanalizacyjna ,
Projektowanie
podbranża projekt wod-kan , sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45111200, 45200000, 45231300, 45232421, 45232423, 45232440, 45233000, 71320000, 71322200
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 10 072 500,00 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jodłowa
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot niniejszego zamówienia stano...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: projekt wod-kan , sieci zewnętrzne

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6264219 2022-08-02 EKO-MEL SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie nowego brzegowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla gminy Wojcieszów obejmujące m. in.: 1) budowę...
6264009 2022-08-02 DESINN MAREK GOGOLA Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot” 2. Zamówienie obejmuje: 1) Przedmiotem zamówienia...
6263703 2022-08-02 BUD-AN SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek. Zakres zamówienia obejmuje m.i...
6265604 2022-08-03 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROKAM TOMASZ WOJTAS Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego”. 2. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1114R w miejscowości Alfredówka...
6267280 2022-08-04 EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK SP.J. Część nr: Nazwa: Przedmiotem postępowania jest Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów, w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwesty...
6266915 2022-08-04 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŁAŃCU SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: 1. Zakres prac budowlanych obejmuje budowę przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi dla 10 gospodarstw na tereni...
6268771 2022-08-05 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach...
6267423 2022-08-05 RPM S.A. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rodzinnej i Sąsiedzkiejw Świerklańcu II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Rodzinnej ...
6272087 2022-08-09 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie istniejącego ujęcia wody w miejscowości Brzezie wraz z budową nowej studni głębinowej SW...
6274701 2022-08-11 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej. Przedmiot obejmuje w szczególności: 1) demontaż istniejącej wiaty przystankow...