Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Budowa Pompowni Głębinowej „Jan Kanty”...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6227064
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-06
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45200000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 62 399 453,00 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Budowa Pompowni Głębinowej „Jan Kanty” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w ramach z...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: sieci zewnętrzne

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6257770 2022-07-28 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy drodze gminnej Przez Wieś Nr K363321 w miejscowości Morawczyna w zakresie: - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy t...
6262032 2022-08-01 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa pompowni wody oraz budowa ujęcia poddennego drenażowego dla potrzeb naśn...
6264169 2022-08-02 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w miejscowoś...
6264272 2022-08-02 PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRO-SERWIS STANISŁAW MIELEWCZYK Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarcz wraz z modernizacją przepompowni ścieków oraz likwidacja oczyszczalni w Różynach wraz z przył...
6265959 2022-08-03 KRUSZYWO SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1479G ulicy Przemysłowej/Tartacznej w Wejherowie o długości około 822 m. Zakres prac polegać będzie na: • prze...
6266795 2022-08-04 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „R...
6268771 2022-08-05 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach...
6270919 2022-08-08 SARIVO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II zamówienia. Budowa sieci wod-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ul. Nadwodniej. Roboty obejmują w szczególności: 1/ ...
6269767 2022-08-08 PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE SP. Z O.O. W CZARNEM II.1.1) Nazwa: Odprowadzanie ścieków z Zakładu Karnego w Czarnem II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest odprowadzanie ścieków z terenu Zakładu Karnego w Czarnem II.2.4) Opi...
6272369 2022-08-09 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont chodnika po południowo-wschodniej części ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu, na odcinku od zjazdu do garażu przy bramie nr 43 do ronda Anny German wraz z ...