Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6207337
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-06-22
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty
kody CPV 45221100, 45233122, 45233128, 45233129, 45233140, 71322000, 71322300
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 0,00 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6224302 2022-07-01 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH W HRUBIESZOWIE SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 111110 L w miejscowości Masłomęcz (działki nr 36), polegającej głównie na wykonaniu podbudowy z kruszywa st...
6221950 2022-07-01 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem zamówienia jest remont ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową oświetlenia drogowego na ul. Jabłoniowej (droga gminna nr 180745W) w miejscowości Jad...
6221633 2022-07-01 ZAKŁAD BUDOWY DRÓG HENRYK MOCNY Część nr: Nazwa: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Zawady – Kwasków. 5.2. Szczegółowo zakres robót określa dokumentacja projektowa, SST oraz przedmiar robót,...
6220669 2022-07-01 MIPA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH LEON STANKIEWICZ Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamów...
6221872 2022-07-01 DĄBROWSKI ARKADIUSZ DĄBROWSKI Część nr: Nazwa: Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie robót ziemnych 2) Roboty murowe i żelbetowe 3) Wykonanie betonowego kanału samochodowego 4) Wykonanie nawierzchni (podłogi) z be...
6222089 2022-07-01 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia był remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Biórków Wielki - Polekarcice w km 0+000 – 0+535 oraz w km 0+545 – 1+236 położonej w miej...
6222223 2022-07-03 ZBR INŻ-BUD II ANDRZEJ STAŃCZYK Część nr: Nazwa: wykonanie zabezpieczenia drogi poobozowej usytuowanej na odcinku BI byłego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
6222975 2022-07-04 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinkuLutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km II.1.4) Krótki opis: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej ...
6224236 2022-07-04 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz. Zadanie obejmuje 1) Remont drogi dojazdowej do pól w miejs...
6223723 2022-07-04 ABM ZGORZELEC I SP. Z O.O. SP.K. Część nr: Nazwa: 5.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni 10 dróg gminnych ogólnodostępnych o łącznej długości ok. 2...