Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Budowa nowoczesnego budynku nowoczesnej...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6227065
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-06
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45210000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 0,00 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Budowa nowoczesnego budynku nowoczesnej Szkoły Podstawowej w Skokowej Etap I - Roboty konstrukcyjno - budowlane
II...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6247342 2022-07-21 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji n...
6247353 2022-07-21 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kancelarii leśnictw Chojno i Mokrz wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Aleksandrowo, gm. Wronki, częś...
6255133 2022-07-27 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 - Roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe zewn. II.2.4) Opis zamówienia: Zgodnie z załącznikami V: Udzielenie zamówienia Zadanie nr 1 ...
6258087 2022-07-28 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Archit...
6264230 2022-08-02 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą: „Dostosowanie budynku szkoły podstawowej nr 221 im. Bronisławy ...
6263737 2022-08-02 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie Szkoły Podstawowej w Rudzie - część przedszkolna” Zakres rzeczowy obejmuj...
6265762 2022-08-03 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku filii bibliotecznej oraz zaprojektowanie i budowę wraz z przebudową budynku filii bibliotecznej w L...
6265586 2022-08-03 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: 1 Nazwa: Remont pomieszczenia stołówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczenia stołówki z dostosowaniem do jednego oddziału przedszkolnego z salą n...
6268801 2022-08-05 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku samodzielnej kancelarii leśniczego z infrastruktura techniczną, o charakterystyce jak niżej: - budynek w...
6270584 2022-08-08 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem” w zakres...