Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej –...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6227059
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-06
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 44130000, 45000000, 45111200, 45231300, 45232400, 45232440, 45233223
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 1 385 800,00 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej – ul. Pohulanka bis do oczyszczalni ścieków – Etap II
II.1.4) Krótki...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: sieci zewnętrzne

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6258067 2022-07-28 PERFECTA ROBERT GĄSIOREK Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi, chodników i zjazdów oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej - ul. Brzozowa i Lawendowa w...
6260559 2022-07-29 REMOST SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ...
6262252 2022-08-01 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane celem wykonania zamówienia publicznego pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtw...
6262489 2022-08-01 FUH KOMBUD FRANCISZEK KOWALCZYK Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1677K, klasy Z, polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową, na odcinku od km 10+083,01 do...
6265115 2022-08-03 BLEJKAN S.A. II.1.1) Nazwa: Modernizacja kolektora ściekowego pomiędzy komorą układu przesyłowego do studni na kolektorze zrzutowym z przepompowni Żerań II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówien...
6266919 2022-08-04 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa odcinków dróg gminnych 171004N i 171005N w miejscowości Lubiewo. ETAP I: Obejmuje rozbudowę drogi 171005N w całym jej zakres...
6266915 2022-08-04 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŁAŃCU SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: 1. Zakres prac budowlanych obejmuje budowę przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi dla 10 gospodarstw na tereni...
6272098 2022-08-09 TERKAN POLSKA SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na renowacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Słonecznej w ramach zadania rozbudowa sieci wod...
6273369 2022-08-10 PHU RINSTAL ROBERT BARTOSZEWSKI Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągów na terenie gminy Rzgów. W zakres zadania wchodzi rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Konstantyna, gm. Rzgów ...
6273564 2022-08-10 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i us...