Wyniki przetargu na: Dostawa 4 szt pomp strzykawkowych

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6229258
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data ogłoszenia informacji 2022-07-07
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33194100
typ ogłoszenia dostawy
wartość 15 120,00 PLN
temat Dostawa 4 szt pomp strzykawkowych
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: sprzęt medyczny

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6272596 2022-08-09 NIE OPUBLIKOWANO CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet 6 – Videootoskop USG – 1 zestaw . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Form...
6273622 2022-08-10 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Dostawa systemu elektrofizjologicznego do ablacji klasycznych - 1 zadanie
6273327 2022-08-10 BTL POLSKA SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych APT Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych APT- 4 szt szt. 4
6273320 2022-08-10 ERES MEDICAL SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Lampa Zabiegowa (bezcieniowa) Lampa Zabiegowa ( bezcieniowa) - 2 szt szt. 2
6274516 2022-08-10 MPW MED. INSTRUMENTS SPÓŁDZIELNIA PRACY CZĘŚĆ NR: 2 1 Wirówka z chłodzeniem szt. 1
6274698 2022-08-11 BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: Dzierżawę systemu wraz z wyposażeniem dodatkowym do wykonywania preparatów techniką cytologii na podłożu płynnym dla Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzys...
6277592 2022-08-12 EPPENDORF POLAND SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: termomikser z termoblokiem - pakiet 10 1 1 "Termomixer z termoblokiem: Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do eksploatacji, Urządzenie do mieszania i termostatownia ...
6278437 2022-08-12 SIEMENS HEALTHCARE SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: "Pakiet nr 5. Odczynniki do badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, materiały zużywalne, kontrolne, kalibratory wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania...
6278324 2022-08-12 DIAGNOS SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 sprzęt do pomiaru rzutu serca 1 1 Sprzęt do pomiaru rzutu serca szt. 2
6275800 2022-08-12 VARIMED SP. Z O.O. Modernizacja Oddziału Urologicznego oraz Pracowni Endoskopii Urologicznej związanej z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego 1 Diatermia szt. 1 2 Zestaw do resekcji bipolarnej z opt...