Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6210012
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data ogłoszenia informacji 2022-06-23
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71500000, 71520000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 2 370,38 PLN
temat CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności robót drogowych dla następującego zadania: ,,Remont na...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6206530 2022-06-21 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem zadania jest: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w latach 2022 - 2023 n...
6212924 2022-06-26 BIURO INŻYNIERII LĄDOWEJ K-B KRZYSZTOF BIJAK Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dotyczących modernizacji drogi powiatowej nr 3477D...
6219195 2022-06-29 KATARZYNA OLSZEWSKA CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz” obejmującego: a) Budowa od...
6218600 2022-06-29 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu modernizacji systemu cieplno-termoenergetycznego dla budynków Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. 2. ...
6219558 2022-06-29 NDE SP. Z O.O. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie audytów energetycznych oraz audytów remontowych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanych dla budynków mieszkalny...
6220147 2022-06-30 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmujących projekty zagospodarowania działki lub terenu, kosztorysy in...
6220075 2022-06-30 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa dostępności do zasobów...
6222090 2022-07-01 INŻYNIERIA ŚLĄSK GRZEGORZ GALINIAK Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania wykonywanego w trybie zapr...
6222553 2022-07-01 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDROG WITOLD ORCZYŃSKI CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych...
6223850 2022-07-04 RAK INVEST TOMASZ RAK Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla potrzeb zadania inwes...