Wyniki przetargu na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mały Mędromierz. ...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 4883034
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data ogłoszenia informacji 2019-05-21
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45111200, 45231300, 45232423, 45233142, 45255110
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 589 860,93 PLN
temat Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mały Mędromierz.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.16.2019.AK
1. Przed...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się