Badania rynku medycznego


Branża medyczna na rynku Zamówień Publicznych od wielu lat jest domeną PressInfo.

Szczegółowe dane co do postaci, dawki czy ilości zamawianych leków są zbierane i przetwarzane, tak aby móc przygotować wartościowe zestawienia nie tylko pod kątem Zwycięzców, ale także produktów (leków, sprzętu czy materiałów medycznych). Czytelny podział na części i pakiety pozwala na wydzielenie precyzyjnych informacji na poszczególne działy w firmie, a analiza SIWZ cieszy się uznaniem wśród naszych Klientów i jest najczęstszą formą dostarczania danych przetargowych o rynku medycznym.

Nasza metodologia została doceniona przez wiodące firmy consultingowe na rynku, a nasze dane stanowią dla nich podstawę do dalszych analiz i komentarzy.

Pressinfo Medical szczegółowo analizuje rynek usług medycznych w następujących obszarach:

  • branża farmaceutyczna
  • sprzęt medyczny
  • materiały medyczne
  • branża laboratoryjna
  • branża diagnostyczna

Nasze rozwiązania dla branży medycznej można podzielić na analizy bieżące i historyczne, w ramach których przygotowujemy poszczególne rozwiązania:

  • Dla przetargów, gdzie liczy się szybkość dostarczenia informacji do właściwej osoby, proponujemy analizę SIWZ. Weryfikacja tematyczna, czytelny podział na pakiety, z wyszczególnieniem pozycji w części pozwala na szybką reakcję działu handlowego.
  • Wyniki stanowią bazę do analizy sektora pod kątem pożądanych produktów lub konkurentów. Zestawienia XLS, umożliwiające precyzyjne podsumowania, wykresy i tabele cieszą się największą popularnością.
  • Inwestycje i Dotacje to bazy skierowane do firm, które chcą wiedzieć pierwsze co się wydarzy. Informacja o budowie czy modernizacji szpitala stanowi cenną wskazówkę dla działu handlowego a dotacja na zakup sprzętu wyznacza kierunek spotkań.


Sprawdź dostępne raporty w swojej branży

Działasz w branży której nie widzisz w Raportach Branżowych? To wcale nie oznacza, że nic dla Ciebie nie mamy!

Sprawdź nasze możliwości w części „Analityka Biznesowa” i przekonaj się, że dane z rynku zamówień publicznych wykorzystują firmy, które same nie startują w przetargach.