Raporty branżowe

PressInfo posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu badań i analiz rynku Zamówień Publicznych.

Na podstawie precyzyjnie zebranych danych możliwe jest wykonanie analiz marketingowych i sprzedażowych konkretnych branż, trendów sektorowych czy pozyskanie bazy aktywnych podmiotów. Informacje są przetwarzane w taki sposób aby ułatwić wyciąganie wniosków. Ujednolicenia i podsumowania pozwalają na eksport do własnych narzędzi Business Intelligence lub pracę na przyjaznych arkuszach kalkulacyjnych.

Jako uznana agencja badawcza i dostawca danych współpracujemy z mediami, dostarczając bezpłatne raporty branżowe i jako jedyna firma na rynku oferujemy usługę analizy ofert zwycięskich, co pozwala na uzyskanie informacji o cenie jednostkowej, producencie, czy też nazwie handlowej.


W oparciu o nasze informacje możesz:

 • Przeprowadzić analizę konkurencji
  • Wejść na rynek, wystartować w postępowaniu przetargowym z konkurencyjną ofertą
  • Przejąć rynek do tej pory zdominowany przez silniejszego konkurenta
  • Oszacować udział w rynku zamówień publicznych poszczególnych konkurentów
 • Przeprowadzić analizę rynku
  • Minimalizować ryzyko związane z podjęciem niewłaściwej decyzji biznesowej
  • Wejść na nowy rynek
  • Eksplorować nowe rynki od strony produktowej i geograficznej
 • Pozyskać partnerów biznesowych
  • Pozyskać nowe zlecenia
  • Nawiązać współpracę biznesową
  • Ułatwić pracę Swojego działu handlowego
 • Przeprowadzić analizę prospektywną
  • Zaplanować działania sprzedażowe związane ze startem w przetargach na cały rok z góry, co ułatwia pracę zespołu przetargowego lub sprzedażowego
  • Oszacować wartość zamówienia, z jaką powinno się wystartować w przetargu, aby zwyciężyć
  • Określić plan sprzedażowy, poprzez oszacowanie potencjalne wpływów na podstawie wygranych zamówień
 • Przeprowadzić badanie trendów i sektorów gospodarki
  • Określić atrakcyjność poszczególnych sektorów oraz branż
  • Określić strukturę i dynamikę rozwoju różnych sektorów gospodarki
  • Estymować możliwości rozwoju, a w konsekwencji rentowności, jaka może być uzyskana w wyniku funkcjonowania w danym sektorze czy branży

Poniżej publikujemy przykłady naszych możliwości w podziale na kilkanaście newralgicznych branż. Jeżeli nie znalazłeś swojej branży, wyślij zapytanie o indywidualny raport i nasze możliwości.


Sprawdź dostępne raporty w swojej branży

Działasz w branży której nie widzisz w Raportach Branżowych? To wcale nie oznacza, że nic dla Ciebie nie mamy!

Sprawdź nasze możliwości w części „Analityka Biznesowa” i przekonaj się, że dane z rynku zamówień publicznych wykorzystują firmy, które same nie startują w przetargach.