Badania rynku fotowoltaicznego


Wielu ekspertów dostrzega szanse na wzrost gospodarczy Polski na rynku usług związanych z fotowoltaiką. Zdaniem analityków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (PSES) rozwój elektrowni fotowoltaicznych (PV), może stymulować wzrost zatrudnienia oraz PKB kraju.

W związku ze stałym rozwojem tej branży, również PressInfo dostosowuje swoje dane. Wiemy jak ważną kwestią jest szybkie wyodrębnienie głównej tematyki z całego przedmiotu przetargu, dlatego też jako jedyni dostarczamy informacje modelowane pod indywidualne zamówienia.

Inwestycje i Dotacje to bazy skierowane do firm, które chcą wiedzieć pierwsze co się wydarzy. Informacja planowanej inwestycji czy dotacji na budowę lub modernizację sieci fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych stanowi cenną wskazówkę dla działu handlowego.


Sprawdź dostępne raporty w swojej branży

Działasz w branży której nie widzisz w Raportach Branżowych? To wcale nie oznacza, że nic dla Ciebie nie mamy!

Sprawdź nasze możliwości w części „Analityka Biznesowa” i przekonaj się, że dane z rynku zamówień publicznych wykorzystują firmy, które same nie startują w przetargach.