Badania rynku drogowo-mostowego


Branża drogowo-mostowa w głównej mierze opiera się na rynku Zamówień Publicznych.

PressInfo już od wielu lat współpracuje z kontrahentami z tej branży, a zebrane w ten sposób doświadczenie pozwoliło na stworzenie dedykowanych rozwiązań.

Monitorujemy przetargi wskazując np. jaka jest długość drogi, pokazujemy informację również w podziale na powiaty czy doszukujemy zwycięskie oferty pod kątem wskazanych produktów. Dzięki tym działaniom, posiadamy szeroką bazę danych historycznych, co pozwala na przygotowanie wartościowych zestawień nie tylko pod kątem zwycięzców, ale także produktów (masa bitumiczna, geowłóknina etc.).
Czytelny podział na części i województwa pozwala na wydzielenie precyzyjnych informacji na poszczególne działy w firmie.

Metodologia którą stosujemy została doceniona przez wiodące firmy consultingowe na rynku, a nasze dane stanowią dla nich podstawę do dalszych analiz i komentarzy.Materiały dla branży drogowo-mostowej można podzielić na warianty, spośród których przygotowujemy poszczególne rozwiązania:

  • Dla przetargów, gdzie liczy się szybkość dostarczenia informacji do właściwej osoby, proponujemy bieżący monitoring przetargów. Weryfikacja tematyczna, czytelny podział na pakiety, z wyszczególnieniem pozycji w części pozwalają na szybką reakcję działu handlowego.
  • Wyniki stanowią bazę do analizy sektora pod kątem pożądanych produktów lub konkurentów. Zestawienia .xls umożliwiające precyzyjne podsumowania, wykresy i tabele cieszą się największą popularnością.
  • Inwestycje i Dotacje to bazy skierowane do firm, które chcą wiedzieć pierwsze co się wydarzy. Informacja o planowanej inwestycji czy dotacji na budowę lub modernizację drogi stanowi cenną wskazówkę dla działu handlowego.
Zobacz materiały dla branży

Sprawdź dostępne raporty w swojej branży

Działasz w branży której nie widzisz w Raportach Branżowych? To wcale nie oznacza, że nic dla Ciebie nie mamy!

Sprawdź nasze możliwości w części „Analityka Biznesowa” i przekonaj się, że dane z rynku zamówień publicznych wykorzystują firmy, które same nie startują w przetargach.