Zlecenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7624598 2020-08-12
godz. 10:00
Mazowieckie 55-W6-2020 Dostawa 2 szt. stróżówek. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Stróżówka Dostawa stróżówek spełniających wymagania określone w Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624645 2020-08-12
godz. 10:00
Opolskie 1 Dostawa, montaż i uruchomienie przetwornic DC/DC 220/48V dla obiektów TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu - ZAK03/BK/39/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624762 2020-08-12
godz. 10:00
Małopolskie Obsługa bankowa budżetu Gminy Charsznica i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624675 2020-08-12
godz. 10:00
Małopolskie Naprawa zasilacza UPS Multi Power GMPWM30UN00 S/N ME 18UP1223400010 o mocy 168 kVA znajdującego się w bud. nr 55 w kompleksie wojs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624981 2020-08-12
godz. 10:00
Podkarpackie RIZ.272.55.2020.AP dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625004 2020-08-12
godz. 10:00
Podkarpackie SPG.26.1.2020 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Władysławą Jasińskiego w Gawłuszowicach w roku szkolnym 2020/2021 na podstaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625005 2020-08-12
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zbierania wody deszczowej wraz z instalacją nawadniania zieleni przy budynku Urzędu Dzielni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625014 2020-08-12
godz. 10:00
Podlaskie Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy - Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Chełchach - część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625030 2020-08-12
godz. 10:00
Małopolskie Usługa szkolenia specjalistycznego: - szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji zestawów tlenowych mobilnych PHAOS OXCON WS01.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625109 2020-08-12
godz. 10:00
Małopolskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w specjalistycznych zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624938 2020-08-12
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie R2001 zapytanie ofertowe PESA Bydgoszcz S.A. o taśmy lakiernicze BOLL 25/50mm 1. TAŚMA LAKIERNICZA 50mm (BOLL) 6500 szt. 2. TAŚMA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626130 2020-08-12
godz. 10:00
Świętokrzyskie zakup i dostawę tablic ogłoszeniowo-informacyjnych wolnostojących (montaż we własnym zakresie) dla sołectw z terenu gminy Raków. T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626387 2020-08-12
godz. 10:00
Lubuskie zakup facelii błękitnej oraz środków ochrony roślin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626137 2020-08-12
godz. 10:00
Podlaskie dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z realizacją projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626623 2020-08-12
godz. 10:00
Dolnośląskie Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w miejscowościach: Szewce, Ozorowice i Wisznia Mała,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627029 2020-08-12
godz. 10:00
Pomorskie Usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku o kodach 1801xx, a w s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627013 2020-08-12
godz. 10:00
Pomorskie Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Subk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626850 2020-08-12
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa wraz z montażem zespołu pompowo-hydroforowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626846 2020-08-12
godz. 10:00
Lubelskie Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0007 Leszczyna, gmina Urzędów, oznaczonych jako działka nr 745/3 z n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626470 2020-08-12
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1. Opis zadania: Świadczenie usług przewozowych w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626342 2020-08-12
godz. 10:00
Podlaskie Zakup usługi przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz przedsiębiorstw z branży IT/ICT w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626329 2020-08-12
godz. 10:00
Świętokrzyskie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626100 2020-08-12
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki ochronne i płyny dezynfekujące).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627110 2020-08-12
godz. 10:00
Pomorskie Zakup oraz dostawa odzieży, butów oraz środków ochrony indywidualnej do zwalczania pożarów dla 22. BLT w Malborku z usługą wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627081 2020-08-12
godz. 10:00
Lubelskie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidłowości realizacji robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627117 2020-08-12
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz pamiątkowych dla 3 budynków, termomodernizowanych w ramach projektu pn.: Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626084 2020-08-12
godz. 10:00
Wielkopolskie Usunięcie nalotu drzew z terenu użytku ekologicznego Wrzosowe Wydmy na terenie Nadleśnictwa Wronki Przedmiotem zamówienia są usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627402 2020-08-12
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa opraw oświetleniowych w technologii LED Krótki opis przedmiotu zamówienia, sporządzony w sposób jednoznaczny, zrozumiały, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626808 2020-08-12
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i przekazania do utylizacji odpadów medycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626856 2020-08-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie ekspertyz instalacji p.poż i gazowej w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG Szczecin (zamówienie pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)