Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7553500 2020-07-28
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla przedsięwzięcia pn.:,,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541064 2020-07-28
godz. 12:00
Lubelskie Wykonywanie serwisu eksploatacyjnego, w tym konserwacji i napraw systemu telewizji dozorowej (CCTV) monitorującej teren PGE Energi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559844 2020-07-29
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej Lampy polimeryzacyjnej (2 szt.) Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup fa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559841 2020-07-29
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowego Tomografu 3d Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Tomografu 3 d (1 szt.) Cel zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559833 2020-07-29
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowych Unitów stomatologicznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: 1. Unit stomatologic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576912 2020-07-29
godz. 00:00
Lubelskie Kategoria: Motocykle i skutery Jawa 250 Adres nadania: Polska , Lubelskie, Lublin Adres dostawy: Polska , Pomorskie, Słupsk Dysta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568938 2020-07-29
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa opon na potrzeby oddziałów PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553452 2020-07-29
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawy leków 30/20 Numer referencyjny: 30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7573999 2020-07-29
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do korekcji magnetycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7447795 2020-07-30
godz. 00:00
Lubelskie Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559892 2020-07-30
godz. 09:30
Lubelskie Usługi zimowego utrzymania chodników na terenie RDW Zamość w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ( zadanie nr 1 , 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563582 2020-07-31
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa: 5-osiowego centrum obróbkowego, 4-osiowego centrum obróbkowego, samochodu ciężarowego z nadwoziem skrzyniowym, wózka widł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564817 2020-07-31
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej Lampy nad unitem (2 szt.). Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup fabrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564830 2020-07-31
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Tomografu 3D (1 szt.) Cel zamówienia Celem zamówienia jest dostawa fabryczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564822 2020-07-31
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowego Znieczulenia komputerowego (1 szt.). Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Znieczulenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553364 2020-07-31
godz. 11:00
Lubelskie Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575160 2020-08-03
godz. 00:00
Lubelskie Inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Kraśnik Południe - węzeł Janów Lubelski. Projekt i budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553476 2020-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563936 2020-08-04
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu obejmującym woj. lubelskie oraz woj. podkarpackie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558910 2020-08-04
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza oraz wirówki do preparatyki krwi na potrzeby RCKiK w Lublinie Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556412 2020-08-04
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w neonatologii. Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/XLVIII/20 Zadanie nr 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581479 2020-08-04
godz. 13:00
Lubelskie Wynajem powierzchni 5,00 m2, (izba przyjęć) w budynku nr 46 (CBO) znajdującym się na działce nr 30/21 położonej w Lublinie przy Al...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492212 2020-08-05
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie fundamentów do projektowanego tunelu aerodynamicznego w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566296 2020-08-06
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby COZL Numer referencyjny: COZL/DZP/MBK/3411/PN-103/20 Część 1Dostawa materiałów opat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7571288 2020-08-06
godz. 09:45
Lubelskie Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadanie nr 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571537 2020-08-06
godz. 10:30
Lubelskie „Udzielenie długoterminowego kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572464 2020-08-07
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/07/2020/ASA na dostawę lasera światłowodowego Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej maszyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573652 2020-08-07
godz. 00:00
Lubelskie Zakup urządzeń Młot wyburzeniowy oraz Szczęki wyburzeniowe dla firmy Baufortis Sp. z o.o Przedmiotem zamówienia jest zakup urządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574005 2020-08-07
godz. 10:45
Lubelskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573945 2020-08-10
godz. 00:00
Lubelskie 1. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ryskiego 4w Lublinie; 2. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)