Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8261468 2021-08-13
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego (Kuchni Szpitalnej) 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Numer referencyjny: DZP/PN/38/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298228 2021-08-13
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja sali Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A obejmująca systemy multimedialne i roboty budowlane zmiany aranżacji wnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302453 2021-08-13
godz. 10:00
Lubelskie Osprzęt do linii napowietrznych gołych NN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297817 2021-08-13
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych (tankowanie na stacji paliw Wykonawcy) do pojazdów samochodowych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw dedykowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282077 2021-08-13
godz. 13:00
Lubelskie Świadczenie usług tłumaczenia na język migowy zajęć dla studentów lub doktorantów niesłyszących UMCS w Lublinie oraz innych zadań,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291542 2021-08-15
godz. 00:00
Lubelskie Cyklinowanie bezpyłowe bambusa - Lublin Dzień dobry Interesuje mnie Cyklinowanie bezpyłowe bambusa Mam dwa pytania : czy wykonywał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8301297 2021-08-15
godz. 10:00
Lubelskie RFP – na przeglądy kotłowni oraz instalacji olejowych i gazowych Przegląd kotłowni oraz instalacji olejowych w Kielcach - ilość k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269656 2021-08-16
godz. 00:00
Lubelskie Wymiana dźwigu osobowego dostawa i wymianę wraz z dostosowaniem szachtu dźwigu osobowego i robotami budowlanymi (w tym obróbka ośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8295731 2021-08-16
godz. 08:42
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Odciąg gąsienicowy - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212264 2021-08-16
godz. 09:00
Lubelskie „dostawa środków do dezynfekcji na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie filia w Ełku” Numer referencyjny: DZP/PN/33/2021 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264365 2021-08-16
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie .....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273603 2021-08-16
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150”. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258529 2021-08-16
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do kompleksowej analizy moczu Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XLVII/21 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników z dzierżawą analizator...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293070 2021-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298024 2021-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Białka poprzez remont jazów żelbetowych - 5 części , NW Radzyń Podlaski. Część 1 Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Białka poprzez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8303181 2021-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni użytkowej 23,22 m² wraz z udziałem 2322/74976 części w nieruchomości wspólnej..... ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8294960 2021-08-16
godz. 11:00
Lubelskie „Remont bieżący obiektów służbowych KPP w Parczewie – remont PdOZ” 1. Przedmiotem zamówienia jest remont Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych (dalej PdOZ) w KPP w Parczewie. 2. Szczegółowy op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297200 2021-08-16
godz. 13:00
Lubelskie Obsługa geodezyjna PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8303136 2021-08-16
godz. 13:30
Lubelskie Dostawa betonowych, zbrojonych płyt drogowych typu MON w ilości 140 szt. dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie. Wymagania tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282731 2021-08-16
godz. 15:00
Lubelskie Remont muru oporowego wraz z ogrodzeniem panelowym nieruchomości Jaskółcza 13 od strony ul. H. Ordonówny - 2021 r. wykonanie remontu muru oporowego długości 29,9 mb wykonanego z bloczków łup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8263915 2021-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie wyników prac B+R w Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych soli nikotyny i baz na sol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274330 2021-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Full-service marketplace oparty na technologii sztucznej inteligencji AITrueValue dla międzynarodowego rynku bussines-to-business,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8304629 2021-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy mniejszej niż 50 kW przez firmę NOWOMEDICA Sp. z o.o.” Przedmiotem zamówienia jest wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297391 2021-08-17
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę czyszczenie krzeseł, fotela, dywanu i tapicerki samochodowej- Lublin Zlecę czyszczenie 6 krzeseł, fotela, dywanu oraz matera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297455 2021-08-17
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę przewóz 1 osoby z Kielc na lotnisko w Krakowie w dniu 03.08.2021 r.-Kielce Zlecę przewóz z Kielc na lotnisko w Krakowie na g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272505 2021-08-17
godz. 09:00
Lubelskie Ster na cel-program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273469 2021-08-17
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publ. w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do wykonywania mieszanin żywieniowych oraz dzierżawę s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8272592 2021-08-17
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic medycznych (znak sprawy 18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272604 2021-08-17
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych i materiałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8298455 2021-08-17
godz. 11:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń oraz monitoringu CBŚP Zarząd, ul Północna 3 w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)