Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7339336 2020-03-02
godz. 16:00
Lubelskie 03-20-000068/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339328 2020-03-02
godz. 16:00
Lubelskie 03-20-000067/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339324 2020-03-02
godz. 16:00
Lubelskie 03-20-000066/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341565 2020-03-03
godz. 08:00
Lubelskie Zad 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego w miejscowości Włoszczowa, ul. Koniecpolska, dz. 4222/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335272 2020-03-03
godz. 09:45
Lubelskie Przebudowa ul. Wiejskiej w Lublinie. Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.13.2020 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Zrealizowanie ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339537 2020-03-03
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej w podziale na 6 zadań na terenie RE Lublin Miasto

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343049 2020-03-03
godz. 10:00
Lubelskie Prace projektowe w branży elektroenergetycznej - 7 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343140 2020-03-03
godz. 11:00
Lubelskie Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336445 2020-03-03
godz. 11:30
Lubelskie Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Kazimierza Tumidajskiego 6A w Lublinie (kontynuacja) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338030 2020-03-03
godz. 15:30
Lubelskie Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pn. Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342247 2020-03-03
godz. 16:00
Lubelskie 03-20-000064/SZP/03/5/03.0000.306.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342200 2020-03-03
godz. 16:00
Lubelskie 03-20-000065/SZP/03/5/03.0000.309.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342147 2020-03-03
godz. 16:00
Lubelskie 03-20-000063/SZP/03/5/03.0000.304.02/01 zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO w tym: LEK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343709 2020-03-04
godz. 00:00
Lubelskie 4/2020 Zakup i montaż hydraulicznego podnośnika nożycowego Zakup i montaż hydraulicznego podnośnika nożycowego (montowana w grunc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297181 2020-03-04
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311896 2020-03-04
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie, dostawa i montaż mebli i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314692 2020-03-04
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie, dostawa i montaż mebli i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342878 2020-03-04
godz. 10:00
Lubelskie Usługi transmisji danych w zakresie sieci rozległej WAN Numer referencyjny: OL.WAG.SDZP.261.1.2.2020 Usługi transmisji danych w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335075 2020-03-04
godz. 10:30
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338544 2020-03-04
godz. 10:45
Lubelskie Zadanie 1: Zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinka ul. Strumykowej w Lublinie na odcinku od ul. Lędzian do ul. Nałęczowskiej wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338410 2020-03-04
godz. 12:00
Lubelskie Utwardzenie terenu za Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej Numer referencyjny: KP-272-PNK-9/2020 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335008 2020-03-04
godz. 13:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie napraw urządzeń AGD użytkowanych w jednostkach UMCS w Lublinie przez okres 24 miesięcy. Na wyposażeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316772 2020-03-05
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/CWR/2018 Grupowe poradnictwo specjalistyczne z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci w wieku 7-12 la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342902 2020-03-05
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Dragonów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.16...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297180 2020-03-05
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304373 2020-03-05
godz. 10:15
Lubelskie Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17 Numer referencyjny: EO/TA 2722/VI/20 Zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340973 2020-03-05
godz. 10:15
Lubelskie Remont pomieszczeń dla potrzeb sali hybrydowej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304445 2020-03-05
godz. 11:00
Lubelskie Na usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych dla Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342893 2020-03-05
godz. 11:30
Lubelskie Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego i stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianą instalacji odgromowej, insta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343373 2020-03-05
godz. 13:30
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej) kompleksowego remontu magistrali wodociągowej DN60...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)