Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8122074 2021-05-26
godz. 15:30
Lubuskie 12/2021 Wykonanie projektu budowlanego "Rozbudowa budynku remizy strażackiej na działce nr ewid. 102/1 obręb Wygnańczyce, gmina Ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123298 2021-05-27
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuję tłumacza przysięgłego w dniu 4.06.2021, Nowogród Bobrzański Dzień dobry, Poszukuję tłumacza przysięgłego w dniu 4.06.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123303 2021-05-27
godz. 00:00
Lubuskie Potrzebuję zakupić podpory stalowe, Zielona Góra Witam. Potrzebuję zakupić podpory stalowe. Zainteresowanych proszę o kontakt. Poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125041 2021-05-27
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa i remont drogi w Trzebiczu Nowym 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi w miejscowości Trzebicz Nowy.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130084 2021-05-27
godz. 09:00
Lubuskie „Przebudowa dróg gminnych nr 005308F i 005309F w m. Błotnica - Gmina Stare Kurowo” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie dróg gminnych w m B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131702 2021-05-27
godz. 09:00
Lubuskie Część 1 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F ul. Ochla-Żagańska z budową oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110432 2021-05-27
godz. 09:30
Lubuskie Roboty budowlane w podz. na 2 części: Część 1-Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 288 Część 2-Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127301 2021-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa budynku sali wiejskiej oraz biblioteki w Starym Strączu Zakres zadania obejmuje w szczególności: - remont dachu na budynku biblioteki, - docieplenie nieocieplonych ścian zewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130498 2021-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie okresowych przeglądów 5-cio letnich dróg gminnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130501 2021-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego w budynkach stanowiących własność Gminy Bobrowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130505 2021-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie okresowego 5-Ietniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy Bobrowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130693 2021-05-27
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 174 na odc. Drezdenko - Stare Bielice od km 4+309,50 do km 5+340,00 Przedmiotem zamówienia jest: - roboty przygotowawcze- podbudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121776 2021-05-27
godz. 11:00
Lubuskie Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest "Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego os. Słoneczne II w Sulęcinie" - Etap IB: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowaW zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131722 2021-05-27
godz. 11:00
Lubuskie Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków. 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118405 2021-05-27
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa niżej wymienionego sprzętu nurkowego: • Wapno sodowe Soda Lime Sperasorb 408Wv (4,5kg x6)-6 szt., • GAZ WZORCOWY 1% CO2, 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8132641 2021-05-27
godz. 14:30
Lubuskie Przegląd okresowy, naprawy awaryjne, remonty i serwis sprzętu do zimowego utrzymania dróg sezon 2021/2022 będącego w dyspozycji GD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120567 2021-05-27
godz. 15:00
Lubuskie Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 308,00 m2, położonej na działce nr 259/8 o pow. 0,7898 ha, w Lubrzy, przy ul. Świebodzińskiej 31. Cel dzierża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102945 2021-05-27
godz. 23:59
Lubuskie Innowacyjne konstrukcje meblowych płyt komórkowych z listwami i dyskretnie rozmieszczonymi prostopadłościennymi elementami wzmacni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8133580 2021-05-28
godz. 08:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2021 r. Etap I Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu dróg w Nadleśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102471 2021-05-28
godz. 09:00
Lubuskie Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych. Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.01.02.00-00-0283/16 pn. „Aut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125045 2021-05-28
godz. 09:30
Lubuskie REKTYFIKACJA ORAZ WYMIANA ŁOŻYSK NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI Część 1 Część 1 – Rektyfikacja łożysk na obiektach WD-11 nad dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113211 2021-05-28
godz. 12:00
Lubuskie Wymiana osprzętu Hali Udojowej na Fermie Przyczyna Górna: demontaż starych, montaż nowych urządzeń udojowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130412 2021-05-28
godz. 12:00
Lubuskie Przebudowa hydroforni obręb Koźla, gmina Świdnica Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku hydroforni. W zakresie przebudowy jest: wyburzenie ścian, zamurowanie części okien, wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126432 2021-05-28
godz. 15:00
Lubuskie Przeprowadzanie w 2021 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół, któr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122078 2021-05-28
godz. 15:30
Lubuskie 13/2021 Opracowanie dokumentacji studialnej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń (wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126043 2021-05-30
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę wykonanie usługi poziomowania pomnika na cmentarz - Kożuchów Zlecę wykonanie usługi poziomowania pomnika na cmentarzu. Czeka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128978 2021-05-31
godz. 00:00
Lubuskie Chciałbym zamówić 2 arkusze płyty poliwęglanowej - Żagań Chciałbym zamówić 2 arkusze płyty poliwęglanowej gr. 10 mm o wymiarach 21...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129005 2021-05-31
godz. 00:00
Lubuskie Naprawa głowicy, sprzęgła, skrzyni - Ursus 914 - Sulechów Witam. Ursus 914.naprawa głowicy.naprawa sprzęgła. Skrzynia. Proszę o ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081203 2021-05-31
godz. 09:00
Lubuskie BUDOWA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW I STACJI PALIW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124164 2021-05-31
godz. 09:00
Lubuskie Remont chodników i schodów zewnętrznych na terenach administrowanych przez ZGM Część 1 Zadanie I obejmuje remont chodników przy budynkach Sikorskiego 141-142 Część 2 Zadanie II obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)