Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9105244 2022-08-23
godz. 10:00
Lubuskie Remont drogi na działce nr 394/1 w miejscowości Żuków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105966 2022-08-23
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071760 2022-08-23
godz. 11:00
Lubuskie ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW, ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH WOJSKOWYCH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071759 2022-08-23
godz. 11:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OBSŁUGĘ KOTŁOWNI CAŁOROCZNYCH Numer referencyjny: 34/PN/2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie obsługi i konserwacji k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096758 2022-08-23
godz. 12:00
Lubuskie Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu: Budowa ścieżki rowerowej relacji Wiechlice – Szprotawka - Leszno Dolne - Leszno Górne – granica z województwem dolno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098173 2022-08-23
godz. 14:00
Lubuskie Usługi przewozowe, dowóz i odwóz uczniów, zamieszkałych na terenie Gmina Witnica do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098932 2022-08-23
godz. 14:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w oddziałach szpitala (za wyjątkiem Bloku Operacyjnego i Szpitalnego O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098100 2022-08-23
godz. 15:00
Lubuskie Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji gazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9093432 2022-08-23
godz. 15:30
Lubuskie WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŻARY POWYŻEJ 65 r.ż. Z PRZEWLEKŁYMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096102 2022-08-23
godz. 15:30
Lubuskie WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA Z TERENU MIASTA ŻARY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097867 2022-08-24
godz. 07:00
Lubuskie Przebudowa drogi – ul. Drzewnej w Niedoradzu 5.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Drzewnej w Niedoradzu, Gmina Otyń (powiat nowosolski, województwo lubuskie). Zakres inwesty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097432 2022-08-24
godz. 08:00
Lubuskie Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Glisno – postępowanie II Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Glisno km 1 +096 – 2 +023; lokalizacja: Obręb 22Gli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103338 2022-08-24
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103299 2022-08-24
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103432 2022-08-24
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pełnionych przez lekarza psychiatrę w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103379 2022-08-24
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychologa/psychoterapeutę w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9073756 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie WYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU Z REJESTRATOREM CZASU PRACY W BUDYNKACH SO W GORZOWIE WLKP., SR W MIĘDZYRZECZU, SR W STRZELCACH KRAJ. , SR W SULĘCINIE I SR W SŁUBICACH Część 1: Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088383 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Zielonej Górze w sezonie 2022/2023, 2023/2024 na terenie RDW Zielona Góra: teren OD Zielona Góra-droga wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090763 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR Przedmiotem zamówienia jest za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094406 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy zadanie pn.: „Utworzenie klubu SENIOR+ w m. Dzietrzychowice, Gmina Żagań”.Zakres prac obejmuje:wykonanie robót budowlanych polegających ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095325 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa nawierzchni drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 6 w km 0+000 do 1+950. Etap IV.” Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dojazdu pożarowego nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098247 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa, transport i montaż toalet publicznych w miejscowości Szprotawa w ilości 2 kompletów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098121 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na terenie Oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim, działka ewidencyjna: 171/3 w formule zaprojektuj i wybuduj”. 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018393 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie „Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową w Sławie przy ul. H. Pobożnego 6” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107320 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie przeglądów okresowych oraz napraw systemu elektroenergetycznego na obiektach PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098325 2022-08-24
godz. 11:00
Lubuskie "Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023, t.j. od 01.09.2022 do 31.12.2022 ” Przewóz (dowóz i odw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088314 2022-08-24
godz. 12:00
Lubuskie Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego i zapewnienie pełnej sprawności eksploatacyjnej agregatów pompowych zainstalowanych w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. Szczegółowy opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098910 2022-08-24
godz. 14:35
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych z wyłączeniem sytuacji określonych w aktach prawnych wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098103 2022-08-24
godz. 15:00
Lubuskie Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztoiysowej na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105525 2022-08-24
godz. 15:00
Lubuskie Usługi przewozowe, dowóz i odwóz uczniów, zamieszkałych na terenie Gmina Witnica do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)