Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7758912 2020-11-18
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krosno w roku 2021 Numer referencyjny: SZ.270.2.2020 Wartość...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758488 2020-11-18
godz. 10:00
Lubuskie 899/2020/012_leasing autobusów Dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759108 2020-11-18
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 28 000 kg polielektrolitu w formie emulsji do mechanicznego odwadniania osadu na zagęszczarkach w Oczyszczalni Ścieków w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758872 2020-11-18
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7779784 2020-11-18
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcink...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7779735 2020-11-18
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7779757 2020-11-18
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758925 2020-11-18
godz. 11:00
Lubuskie Świadczenie usługi w zakresie całodobowego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760243 2020-11-18
godz. 23:59
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762033 2020-11-19
godz. 08:30
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lipinki w roku 2021. Numer referencyjny: SA.270.10.2020 Paki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759056 2020-11-19
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021. Numer referencyjny: SA.270.5.2020....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762105 2020-11-19
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2021 Numer referencyjny: S.270.3.2020 Wartość b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762025 2020-11-19
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w roku 2021 Numer referencyjny: SAP.270.27.2020 Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7784111 2020-11-19
godz. 10:00
Lubuskie Cykliczna dostawa paliwa dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie Numer referencyjny: ZUK-p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7783556 2020-11-19
godz. 12:00
Lubuskie Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektórych obiektach wodociągowo - kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z o.o. Niniejsze zamówienie r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768305 2020-11-20
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuje brygady do elewacji - Nowa Sól Zlecę brygadom prace elewacyjne. Inwestycje to kamienice, budynki mieszkalne. Termin rozp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768306 2020-11-20
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuje brygady dekarzy, blacharzy - Nowa Sól Zlecę brygadom prace dekarskie. Inwestycje to kamienice, budynki mieszkalne. Termi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764992 2020-11-20
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa siatek, skobli i gwoździ do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w roku 2021 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769729 2020-11-20
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w roku 2021 Numer referencyjny: S.270.1.2020 Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765076 2020-11-20
godz. 12:00
Lubuskie Wykonanie przeglądu okresowego trzeciego poziomu utrzymania (PU3-2) autobusu szynowego SA139-004 Numer referencyjny: PRZP-251-07/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769039 2020-11-21
godz. 23:59
Lubuskie Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem w pralni Perfekt rozwiązań z obszaru recyklingu wody, niskoemisyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769752 2020-11-23
godz. 10:00
Lubuskie Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769643 2020-11-23
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów, oprogramowania biurowego, drukarek 3D. Numer referencyjny: BZP.271.41....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762037 2020-11-23
godz. 12:00
Lubuskie Przetarg NIEograniczony na wykonywanie obsługi i konserwacji kotłowni całorocznych na paliwo stałe Numer referencyjny: SPRAWA NR 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764787 2020-11-23
godz. 12:00
Lubuskie Poprawa konkurencyjności KOMA sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów w efekcie wdrożenia wyników prac B+R Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769023 2020-11-23
godz. 23:59
Lubuskie Wzrost konkurencyjności firmy "BERGSIDE" Łukasz Sawylów dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem prac B+R, poprz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773854 2020-11-24
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świebodzin w roku 2021 Numer referencyjny: S.270.29.2020 War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773850 2020-11-24
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Żagań w roku 2021 Wartość bez VAT: 6 849 218.13 PLN Pakiet I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758934 2020-11-24
godz. 09:45
Lubuskie Utrzymanie czystości i porządku miejsca obsługi podróżnych (MOP kat. I) Lisiny Zachód i Wschód zlokalizowanego w km 218+626 po pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773606 2020-11-24
godz. 10:00
Lubuskie „Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego” Numer referencyjny: PZP.281/23.2020-PN Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)