Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6967470 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zestawu multimedialnego oraz routera Wi-Fi do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969020 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Zakup mebli biurowych pod wymiar Perła Browary Lubelskie S.A. 1. Meble biurowe 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973100 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych według katalogu Alchem lub równoważne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967281 2019-08-28
godz. 11:30
Lubelskie Dostawa akcesoriów i urządzeń sieciowych oraz teleinformatycznych w ramach realizacji projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960402 2019-08-28
godz. 11:45
Lubelskie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953236 2019-08-28
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie prac budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Grabniak oraz budowa sieci kanaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957330 2019-08-28
godz. 12:00
Lubelskie Remont lokali mieszkalnych, kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Chełm, Zamość, Lublin, Hrubieszów, Grój...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957756 2019-08-28
godz. 12:00
Lubelskie „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt w miejscowości Grabów Rycki i wariant podstawowy – 1 obiekt w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958158 2019-08-28
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych wytworzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958223 2019-08-28
godz. 12:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sadowej 5 Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959005 2019-08-28
godz. 12:00
Lubelskie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957491 2019-08-28
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903652 2019-08-28
godz. 12:00
Lubelskie „Zielony LOF” W Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strefa Zielona, w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958245 2019-08-28
godz. 13:00
Lubelskie „REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL. PARTYZANTÓW 5 W ZAMOŚCIU, W ZAKRESIE: DOCIEPLENIE ELEWACJI, REMONT DACHU I KOMINÓW” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960505 2019-08-28
godz. 14:00
Lubelskie Projekty branży mechanicznej nr: 250006389/PPM2/19 pt. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku na linii 1 instalacji Melamina 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967174 2019-08-28
godz. 14:00
Lubelskie DOSTAWA WAPNA SODOWANEGO I PREPARATÓW DO CEWNIKÓW NACZYNIOWYCH– 2 ZADANIA Numer referencyjny: DZP3311-38/2019 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6961028 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa boiska sportowego w miejscowości Mełgiew na dz. nr 345/2 wraz z zagospodarowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967263 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Usługa cateringowa dla Gminnego Klubu Dziecięcego „Kajtek” w Józefowie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (przygot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968680 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Przygotowaniu identyfikacji wizualnej marki HumanBots oraz spójnych graficznie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969495 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia Treningu kompetencji i umiejętności cyfrowych dla maksymalnie 46 UP Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969704 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Gruber 2,4-2,6m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970240 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu prototypu witryny internetowej (website) zawierającego projekty pods...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970241 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy, opisu, porównania i integracji systemu webinarów w ramach projektu ,,Przygotowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970274 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Strona główna Ogłoszenia Dostawa modeli, próbek towarów i urządzeń do pracowni logistyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970294 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie MOPS.2611.22.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni Klubu Seniora w celu realizacji projektu „Nałęczowska Ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970311 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/ZK/CM/szkolenia Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych będą realizowane w podziale na grupy szkolenio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970322 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Oferta analizy zapotrzebowania na usługi SEO i Content marketing Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na „A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970280 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na na wybór trenerów do przeprowadzenia 6 szkoleń w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej Fundacja Rozwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970282 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, dof...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970295 2019-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe - szkolenie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w mieście Hrubieszów szkolenia zawodoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)