Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7413559 2020-04-14
godz. 10:30
Lubelskie Wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych, muraw ekstensywnych, łanów słoneczników oraz dostarczenie tabliczek informacyjnych i miesza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413705 2020-04-14
godz. 10:30
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego -Ryki ul. Słowackiego” – ET...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414867 2020-04-14
godz. 11:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z podziałem na dwa zadania przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416020 2020-04-14
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa Wagi prezyzyjnej PS 2100.R2.M.H z legalizacją, 1sztuka 1. Waga precyzyjna PS210 0.R 2.M.H 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416814 2020-04-14
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa Wagi prezyzyjnej PS 2100.R2.M z legalizacją, 1sztuka 1. Waga precyzyjna PS210 0.R 2.M z legalizacją 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408499 2020-04-14
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa strzykawek 3 częściowych do cytostatyków, igieł j.uż. do pobierania leku, przyrządów do długotrwałego aspirowania cytostat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412118 2020-04-14
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej Część 1 Szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399097 2020-04-14
godz. 13:00
Lubelskie Zadanie 1 Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oddziału w dni powszednie, w godzinach od 07.25...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416599 2020-04-14
godz. 13:00
Lubelskie Zakup i dostawa szkła i drobnego sprzętu laboraotryjnego, 4 sztuki 1. ODBIERALNIK DO DESTYLACJI AZEOTROPOWEJ poj.10ml z podziałką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416600 2020-04-14
godz. 13:00
Lubelskie Zakup i odstawa gazu kalibracyjnego 25ppm NH3, butla poj.58l, 1 sztuka 1. Gaz kalibracyjny 25ppm NH3, poj.58l 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399237 2020-04-14
godz. 15:00
Lubelskie Dostawa pomp dla turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-1 o mocy 34 MW w ramach projektu nr 1076 pod nazwą „Wymiana turbozespołu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400556 2020-04-14
godz. 15:00
Lubelskie Dostawa pomp dla turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-1 o mocy 34 MW w ramach projektu nr 1076 pod nazwą „Wymiana turbozespołu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405894 2020-04-14
godz. 15:00
Lubelskie Udzielenie zamówienia obejmującego zdjęcie, odbiór, transport i utylizację pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405890 2020-04-14
godz. 15:30
Lubelskie Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na potrzeby mieszkańców gminy miejskiej Włodawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416597 2020-04-14
godz. 17:00
Lubelskie 1. Wykonanie odwodnienia dachu 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406682 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej Przedmiot zamówienia obejmuje: Cześć I. 1. Stacja klimatyzacji – 1 sztuka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408449 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznego doradztwa w zakresie prawa własności intelektualnej, wdrażania i doskona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409737 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie Stanowisko do mycia i płukania sprzętu rolniczego – Wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod wykonanie nawierzchni z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414680 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie Usługa cateringowa – przerwa kawowa dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce oraz uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tarta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416517 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie Najem urządzeń wraz z obsługą serwisową niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych. Przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416689 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa materiałów kamiennych do remontów cząstkowych dróg powiatowych w roku 2020 na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lube...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417099 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie Wóz asenizacyjny poj. 16000-17000 l z aplikatorami naglebowymi- węże wleczone szer. Rob. 3 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404816 2020-04-15
godz. 08:00
Lubelskie PBW przebudowy i rozbudowy linii SN relacji GPZ Włoszczowa – Secemin wraz z odgałęzieniami ETAP I: od słupa nr 25 do stacji transf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402004 2020-04-15
godz. 08:30
Lubelskie Budowa kompleksu garaży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403013 2020-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Termomodernizacja budynków w SP ZOZ Kraśnik (administracyjny, warsztatowo-magazynowy, przechowywania dokumentów, admininistracyjno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404635 2020-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie modernizacji wagi trzypomostowej DGW-B 8+5,5+5,5m do ważenia statycznego wagonów, rok budowy 1996, zamontowanej w torze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405633 2020-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Nowa Wieś Numer referencyjny: IZP.271.2.2020 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412183 2020-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w w RE Piotrków Trybunalski, RE Tomaszów Mazowieck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413327 2020-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa źródeł światła dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415433 2020-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa środków kontrastowych do diagnostyki obrazowej Numer referencyjny: ZP 3311/12/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa śr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!