Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7927081 2021-01-27
godz. 07:00
Lubelskie 1. Rolety wewnętrzne z silnikiem 190 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906165 2021-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Budowa ścieżki rowerowej singletrack na terenie Nadleśnictwa Józefów Numer referencyjny: SA.270.6.2020 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926997 2021-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru 1 osoby do świadczenia usługi w zakresie: trener kompetencji cyfrowo-komunikacyjnych dla 30 Uc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927018 2021-01-27
godz. 09:00
Lubelskie "Motywacja - Rozwój - Niezależność" - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927387 2021-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa pompa zębata typ G4324 (+sprzęgło + silnik) 1. Pompa zębata typ G4324 (+sprzęgło + silnik) 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927379 2021-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Usługa zakupu i dostawa żurawia słupowego stacjonarnego wraz z montażem - 1szt. 1. Zakup, dostawa i montaż żurawia słupowego stac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929056 2021-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa ładowarek do iPhonów. 1. Ładowarka do Apple iPhone XR 64GB- 30 szt. -Ładowarka sieciowa bez kabla, z gniazdem typu C. 2. Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897551 2021-01-27
godz. 09:30
Lubelskie Wykonanie podziałów geodezyjnych NIEruchomości położonych w Dęblinie, Rzeszowie i Zamościu Numer referencyjny: DZP.OL.2610.655.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891529 2021-01-27
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego różnego (staplery, ładunki do staplerów oraz trokary, liczniki igieł, zestaw do cystotomii, igły Verres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906378 2021-01-27
godz. 09:45
Lubelskie „Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzczonów (z podziałem na części)” Numer referencyjny: RBD....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900761 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Usługi koszenia traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach na rok 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895147 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Garbów Numer referencyjny: ZP.2710.XII.OS.GAR.1.2020 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7896017 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża-Pniaki i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897394 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897493 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Usługi koszenia traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach w 2021 r. Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909365 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Rekreacyjne zagospodarowanie miejscowości Sitno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919599 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu radzyńskiego sprzedaż na pniu 152 szt. drzew wraz z gał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919596 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu radzyńskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919932 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie zadania pn. Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę dróg powiatowych nr 1126L i nr 1228L na odcinku granica powiatu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906660 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Wisznice – stacja ujęcia i uzdatniania wody w Wisznicach, oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905068 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka – budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880044 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 w Lublinie. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.36.2020 1. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913091 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927016 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia zawodowego dla jednej grupy szkoleniowej łącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912647 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wyposażenia ośrodka szkolenia kierowców kategorii T oraz pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do Zespołu Szkół im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928252 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: NOCNEJ I ŚWIĄTECZNE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901125 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury obszaru zdegradowanego poprzez budowę budynku pełniącego funkcje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906062 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Numer referencyjny: EZ-p/PNO/42/2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930470 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w SP ZOZ w Łęcznej w ramach umów cywilnoprawnych przez le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930476 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych w zakresie zabezpieczenia usług medycznych w Przychodni Specjalisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)