Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6830317 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć z arteterapii w ramach projektu pod tytułem „Świet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831507 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie Udział przedsiębiorców w seminariach, kongresach i konferencjach - „Internacjonalizacja Wschodniego Klastra ICT II” Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831541 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie Prace programistyczne, których celem jest wytworzenie: Projektów graficznych do aplikacji mobilnej oraz kreatora programu lojaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831547 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć z arteterapii w ramach projektu pod tytułem „Świet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831550 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych w postaci prac programistycznych wykonanych na rzecz Smart Space Sp. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831553 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie Prace programistyczne, których celem jest wytworzenie: Aplikacji mobilnej (front-end & back-end) na platformę Android oraz iOS. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831512 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie Usługi doradcze - Internacjonalizacja Wschodniego Klastra ICT II Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych dla 15-t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832780 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie ROBOTY REMONTOWE W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM GDDKiA ODDZIAŁ W LUBLINIE POŁOŻONYM W NAŁĘCZOWIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833936 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ/ WARSZTATÓW DLA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA W STANINIE I. Opis przedmiotu zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836636 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie Kategoria: Pojazdy inne, Części i akcesoria silnik Adres nadania: Opole Lubelskie , 24-300, Polska Adres dostawy: Spiere-Helkijn ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830041 2019-06-19
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa komponentów rozdzielnic elektrycznych - 1 komplet 1. komponenty rozdzielnic elektrycznych 1 KPL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830900 2019-06-19
godz. 08:00
Lubelskie Wykonanie projektu: Modernizacja linii SN relacji Sękocin-RON Leszczynka od złącza nr 02-4805 do granicy opracowania WUK GDDKiA w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817612 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Remont pomieszczeń budynku administracyjnego RE Mielec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824495 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej nN jako nawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830899 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie modernizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 01-0651 Pilaszków PGR w m. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834608 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 11 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838682 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Cykliczne dostawy gospodarczych środków czystościowych w okresie 12 miesięcy 2019/2020 na bieżące potrzeby Szpitala. Oferty powinn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838254 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji holu budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838847 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Płytka skrawająca SANDVIK LNUX 191940 4325 PF, Płytka skrawająca WIDIA LNUX 191940 13 TNS5120.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809306 2019-06-19
godz. 09:30
Lubelskie Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami przy ulicy Wólczańskiej w Lublinie w zakresie od istniejącego słupa nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834648 2019-06-19
godz. 09:30
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego (moc przyłączeniowa 2kW) do zasilania punktu dynamicznej informacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6840071 2019-06-19
godz. 09:30
Lubelskie Zakup: Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG GE83M Inox lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż wskazany.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765757 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do Placówek SG Numer referencyjny: 19/19 Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807395 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dróg gminnych w m. Turobin, ulice: Rynek i Hetmana Górki 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809997 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie Adaptacja pomieszczeń przedszkola na Gminny Klub Dziecięcy „KAJTEK” w Józefowie Numer referencyjny: IN.271.4.2019.PW : 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809033 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nowosiółki” Numer referencyjny: KNR.271.8.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Moderniza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6787498 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie Rewitalizacja skweru w centrum Janowa Podlaskiego Numer referencyjny: BUA.271.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809805 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 - Powiatowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809584 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny Nałęczów – wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sołdka oraz chodnika przy ul. Kombatantów w N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812068 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie Prace projektowe i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)