Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7586258 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie 1. okulary ochronne - #1 5 szt. 2. okulary ochronne - #2 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586259 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie chemia budowlana - silikon 1. silikon szklarski 10 szt. 2. silikon wysokotemperaturowy 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586293 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie zapytanie o dostawę materiałów w gat S235 wraz z cert. 3.1 na Colombiere 1. blacha =1x1000x2000 16 kg 2. blacha = 1.5x1250x2500 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566888 2020-07-17
godz. 09:30
Podkarpackie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jaslo - Nowy Żmigród - Krempna - Ożenna - gr. państwa w m. Nowy Żmigród w km 16+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577456 2020-07-17
godz. 09:45
Podkarpackie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9 336 334,89 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580147 2020-07-17
godz. 09:45
Podkarpackie Dostawa zestawu dydaktycznego z przedmiotu logistyka dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część II) realizowana w ramach proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7523225 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531748 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej i ul. bocznej Mazowieckiej Numer referencyjny: CZ-I.271.42.116.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567178 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa ul. Wyzwolenia w Krośnie Numer referencyjny: ZP.271.38.2020 Przedmiot zamówienia: 1) Roboty pomiarowe przy robotach z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567149 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jankowcach – etap I Numer referencyjny: PIK.271.5.2020 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567061 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Numer referencyjny: GKI.271.15.2020 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566936 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa wiaty na materiały sypkie, oświetlenie i nawierzchnię placu w ODM Dukla. ETAP I - Nawierzchnia Numer referencyjny: ADT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566909 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Remont dróg leśnych Piotruś I i Piotruś II Numer referencyjny: SA.270.9.2020 Remont dróg leśnych Piotruś I i Piotruś II” - położ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566828 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566791 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie - Mrowla w km 4+830 do 5+230 w mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566821 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej oraz Baranowie Sandomierskim” Numer referencyjny: SG.271.1.3.2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566764 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur w Krośnie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559558 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa oświetlenia ulicznego w trzech miejscowościach na terenie Gminy Żurawica” Numer referencyjny: ZPF.I.271.13.2020 Część I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559628 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej wraz z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ulanów Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576165 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu polegająca na holowaniu i parkowaniu pojazdów usuniętych na podstawie art.l30a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556955 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski-Wysoka Głogowska-Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579098 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie ZP.271.W.7.2020 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1287R Skrzyszów-gr pow.-Paszczyna-Brzeźnica w km 5+893,00-6+211,00 w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579006 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej dokumentacji projektowo - koszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578733 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usługi odbioru ścieków z zbiorników bezodpływowych usytuowanych przy budynkach pozostających w zarządzie i położonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579102 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Wykonanie form drukowych offsetowych techniką CTP do druku na maszynie offsetowej Dominant 715 2. Foliowanie okładek wydrukowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580072 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w sali widowiskowej Numer referencyjny: MGOKiS.271.1.2020 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579876 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa oprogramowania Numer referencyjny: DTG/42/ZP-3/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju oprogramowania komp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581981 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Oczyszczanie na mokro ulic powiatowych na terenie Niska i dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581422 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Opakowania palety drewniane 1. palety drewniane jednorazowe 800 x 1200 55200 szt. 2. palety drewniane jednorazowe 1000x1200 10000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584922 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na Klub Senior w Temeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)