Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7547581 2020-07-24
godz. 10:00
Podlaskie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób osadzonych w jednostce penitencjarnej OkręgowegoInspektoratu Służby Więziennej w Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577776 2020-07-24
godz. 10:00
Śląskie Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w województwie śląskim podnoszącym kwalifikacje dla uczestników' oraz absolwentów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578870 2020-07-24
godz. 10:00
Pomorskie Szkolenie z języka niemieckiego dla maszynistów. 1. Szkolenie z języka niemieckiego dla maszynistów na terenie Trójmiasta i okoli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580478 2020-07-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Szkolenie specjalistyczne dla personelu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575285 2020-07-24
godz. 15:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych i superwizji dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Pozna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550207 2020-07-27
godz. 10:00
Mazowieckie „Kompleksowa organizacja etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550557 2020-07-27
godz. 10:00
Pomorskie Usługa organizacji (zaplanowanie i przeprowadzenie) indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych, dotyczących profilaktyki rak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559870 2020-07-30
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa szkoleniowa wraz z towarzyszącą jej usługą doradczą (ściśle związaną z usługą szkol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578463 2020-07-31
godz. 00:00
Świętokrzyskie Usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla 50 pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na temat: Zarządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561648 2020-07-31
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 13 (trzynastu) tematów szkoleń dla łącznie 331 (trzystu trzydzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576762 2020-07-31
godz. 15:00
Mazowieckie 20-15 Nauka języka angielskiego dla pracowników ZSPS w formie on-line PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Indywidualne zajęcia z języka ang...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581140 2020-07-31
godz. 23:55
Łódzkie Wybór firm/osób fizycznych, które przeprowadzą warsztat w języku angielskim w ramach Programu EIT Health Smart-Up Lab 2020 z: Nazw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563749 2020-08-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe AA/IBS/05/2020 na usługi szkolenia zawodowego – kurs prawa jazdy kat. C + E dla 4 osób, oraz kurs prawa jazdy k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564793 2020-08-03
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 96/WSH/EFS_IK/2020 ofertowe dot. opracowania, wykonania i implementacji na platformie Zamawiającego kursu e-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561647 2020-08-03
godz. 11:00
Małopolskie Modyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576320 2020-08-07
godz. 00:00
Świętokrzyskie Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Polit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7537739 2020-09-30
godz. 10:00
Opolskie Zakup szkolenia pracowników GA Prorem (zakłady w Kędzierzynie i Tarnowie) w zakresie odnowienia / uzyskania uprawnień energetyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577635 2021-10-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie egzaminów z TIK (postępowanie uzupełniające) Usługa przeprowadzenia łącznie 110 egzaminów zewnętrznych z Technolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)