Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7295983 2020-01-30
godz. 10:00
Opolskie Zorganizowanie i realizacja szkolenia SAP Business One dla studentów Politechniki Opolskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294377 2020-01-30
godz. 10:00
Pomorskie Realizacja prac projektowych dla studentów WN z przedstawicielami pracodawców - 3. Przedmiotem projektów będą zadania problemowe i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275646 2020-01-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1/US/SZP-2/2020 Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 dla studentów Wydziału Elektroniki i Informa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284814 2020-01-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Koordynatora Szkolnego w związku z realizacją projektu pn. Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi współfin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295145 2020-01-30
godz. 10:00
Dolnośląskie KA-DZP.362.2.4.2020 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracyjnych w tym pracowników gospodarczo-technicznych Uniwersyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291066 2020-01-30
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa organizacja szkoleń Numer referencyjny: OR-IV.272.2.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290814 2020-01-30
godz. 10:00
Lubelskie Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Ruszać pora - klub seniora” Numer referencyjny: KO.2710.I.2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285268 2020-01-30
godz. 10:00
Mazowieckie 2019/WNP-0476 Cykl warsztatów z efektywnej komunikacji z lokalnymi społecznościami, władzami, mediami w obrębie prowadzonych inwes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277925 2020-01-30
godz. 10:00
Wielkopolskie Kursy podnoszące jakość procesu kształcenia dorosłych z podziałem na zadania Numer referencyjny: ZP.272.1.1.2020 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298706 2020-01-30
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie usługi certyfikowanego szkolenia: Operator drona UAVO (VLOS + BVLOS). Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290719 2020-01-30
godz. 11:00
Mazowieckie 37/2020/A4P8PZP Przygotowanie i przeprowadzenie sześciu szkoleń w 2020 r. na kursach doskonalących(podstawowe i zaawansowane) z ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283433 2020-01-30
godz. 11:30
Małopolskie Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem Statystyczne sterowanie procesem -poziom zaawansowany - Kc-zp.272-15/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296755 2020-01-30
godz. 12:00
Małopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293508 2020-01-30
godz. 12:00
Małopolskie Szkolenie dla osób bezrobotnych Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi kształcenia w formie szkolenia w toku indywidualnym pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297927 2020-01-30
godz. 12:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania - nowoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293511 2020-01-30
godz. 12:00
Dolnośląskie „Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296212 2020-01-30
godz. 17:30
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Koordynator dostępności. Obowiązki i zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296856 2020-01-30
godz. 23:59
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie organizacji technicznej, podczas cyklu jedenastu dwudniowych szkoleń z zakresu przepisów o ochronie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297350 2020-01-31
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami analizy danych" w ramach projektu pn. "Sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297351 2020-01-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wybór trenerów do przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 40 uczestników projektu „Nowoczesny rzemieślnik – wsparcie uczniów Szkoły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296930 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/7/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296929 2020-01-31
godz. 00:00
Wielkopolskie Prowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych - DPF60-06 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296932 2020-01-31
godz. 00:00
Wielkopolskie Prowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych - DPF60-07 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296935 2020-01-31
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe na świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie Doradztwa Zawodowego dla uczestników projektu pt.: „Syst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296939 2020-01-31
godz. 00:00
Pomorskie Kurs „Barista” zorganizowanie i realizacja kursu/ szkolenia zawodowego wraz z egzaminami zewnętrznymi dla 2 uczestników projektu „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298911 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie 3 - miesięcznego kursu tańca towarzyskiego dla żołnierzy i pracowników Dowództwa Garnizonu Warszawa i jednostek po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288851 2020-01-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/LWNP z dnia 20.01.2020 roku w ramach projektu „Lepszy widok na przyszłość " dotyczące realizacji usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291351 2020-01-31
godz. 00:00
Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020 na wybór Wykonawcy -pełnienie funkcji Animatora CZEŚĆ I Wybór Wykonawcy na pełnienie funkcji Anima...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291359 2020-01-31
godz. 00:00
Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020 na wybór Wykonawcy -pełnienie funkcji Animatora CZEŚĆ I Wybór Wykonawcy na pełnienie funkcji Anima...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297600 2020-01-31
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pod nazwą: „Kurs certyfikowany wybranych zabiegów spa, obsługi urządzeń wellness...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)