Przetargi na roboty budowlane

Branża budowlana w Polsce generuje ogromne zyski, rocznie rozstrzyga się przetargi w tej branży na miliardowe kwoty. Polski rynek budowlany jest siódmym co do wielkości w UE i zarazem jednym z najszybciej rozwijających się w całej Europie - podaje raport Euroconstruct. Tylko w Pressinfo znajdziesz komplet informacji o ogłoszonych zamówieniach z branży budowlanej w podziale na dokładne zakresy: budowa obiektów, usługi wykończeniowe, materiały budowlane, prace dekarskie, drogownictwo, ślusarka i wiele innych. Z nami szczegółowo uściślisz obszar monitoringu. Monitoruj przetargi budowlane i powiększ swój dochód!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7289165 2020-02-05
godz. 08:45
Śląskie REMONT LOGGI I PŁYT BALKONOWYCH ORAZ BALUSTRAD BALKONOWYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288406 2020-02-05
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie robót remontowych lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Sosnowiec Numer referencyjny: MZZL/19/2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289211 2020-02-05
godz. 09:00
Wielkopolskie Budowa szybu windowego przy budynku nr 1 Numer referencyjny: 2/2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu windowego przy budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290690 2020-02-05
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291414 2020-02-05
godz. 09:00
Śląskie Remont mieszkań nr 15 i 17 w budynku przy ul. Wodzisławskiej 5 w Pszczynie Numer referencyjny: AZK.291.2.20 Przedmiot zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291971 2020-02-05
godz. 09:00
Łódzkie Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w miejscowości Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – etap V - część wewnęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296888 2020-02-05
godz. 09:30
Dolnośląskie I. Remont dachu dachówkowego w budynku przy ul. Maczka 3-3b w Oleśnicy. II. Malowanie elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Ziel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290686 2020-02-05
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Roboty budowlane w zakresie dostosowania gabinetu Nr 1 oraz pomieszczeń sąsiadujących pod potrzeby montażu aparatu AGFA DR 600 w Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297128 2020-02-05
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont budynku oczyszczalni ścieków Zakładu Wytwarzania Katowice - ul. Żwirowa w Katowicach. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293551 2020-02-05
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja klatki schodowej części biurowej budynku przy ul. Chmielnej 73a w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291628 2020-02-05
godz. 10:00
Śląskie roboty budowlane związane z remontem pustostanów - lokali mieszkalnych zlokalizowanych w nieruchomościach pozostających w zarządzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293124 2020-02-05
godz. 10:00
Pomorskie Malowanie części pomieszczeń parteru w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289756 2020-02-05
godz. 10:00
Podlaskie „Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej” Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7256320 2020-02-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych Przedmiotem zamówienia są roboty budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293315 2020-02-05
godz. 10:00
Opolskie Przetarg nieograniczony pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku 671 na pracownię przygotowania szkła laboratoryjnego” Realizacja w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292290 2020-02-05
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont budynków gospodarczych przy Gminnej Bibliotece i na placu targowym w Fałkowie Numer referencyjny: ZP.271.2.2020.RPOWŚ 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291411 2020-02-05
godz. 10:00
Małopolskie Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczy szlak wokół Tatr- Etap III – Adaptacja poddasza Domu Ludowego na muzeum przyrodnicze Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292286 2020-02-05
godz. 10:30
Dolnośląskie Remont elewacji i remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa 9 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288987 2020-02-05
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Janosika 6/24, Dolina 45/2 i Dolina 45/7 w Bydgoszczy Numer referencyjny: 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291226 2020-02-05
godz. 11:00
Śląskie Rozbudowa przedszkola o zewnętrzną platformę dla osób niepełnosprawnych, prace budowlane oraz zagospodarowanie terenu” w ramach za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293605 2020-02-05
godz. 12:00
Wielkopolskie Zaprojektowanie i wykonanie, dostosowania 9 pomieszczeń piwnicznych w zasobie komunalnym pod węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294852 2020-02-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Wyłonienie wykonawcy robót remontowo - budowlanych oraz usuwanie awarii w branży budowlanej w: A) budynkach stanowiących własność ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292185 2020-02-05
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego w Roszczepie na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292009 2020-02-05
godz. 15:00
Małopolskie Remont szatni i umywalni w budynku C-48 a 1. Remont szatni iumywalni w budynku C-46 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291646 2020-02-05
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie remontu 10 sztuk klatek schodowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynkach przy ul. Szarych Szeregów 1, Rtm. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295749 2020-02-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Część 1 wykonanie prac adaptacyjnych w zakresie przystosowania lokalu do potrzeb Klu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295770 2020-02-06
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr: WRPO/04/2020 z dnia 22.01.2020 Zakup materiałów i robót budowlanych na cele przebudowy i nadbudowy istniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291353 2020-02-06
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr: WRPO/03/2020 z dnia 21.01.2020 Zakup materiałów i robót budowlanych na cele przebudowy i nadbudowy istniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293925 2020-02-06
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Przedmiot zamówienia zadanie pn.: Adaptacja pomieszczenia w podziemiach budynku kościoła parafialnego na potrzeby Ośrodka Pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279340 2020-02-06
godz. 00:00
Małopolskie 1. Remonty kapitalne dachów. 2. Remonty dźwigów. 3. Wykonanie wspólnych koryt instalacji teletechnicznych w budynkach. 4. Ułożenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)