Przetargi na roboty budowlane

Branża budowlana w Polsce generuje ogromne zyski, rocznie rozstrzyga się przetargi w tej branży na miliardowe kwoty. Polski rynek budowlany jest siódmym co do wielkości w UE i zarazem jednym z najszybciej rozwijających się w całej Europie - podaje raport Euroconstruct. Tylko w Pressinfo znajdziesz komplet informacji o ogłoszonych zamówieniach z branży budowlanej w podziale na dokładne zakresy: budowa obiektów, usługi wykończeniowe, materiały budowlane, prace dekarskie, drogownictwo, ślusarka i wiele innych. Z nami szczegółowo uściślisz obszar monitoringu. Monitoruj przetargi budowlane i powiększ swój dochód!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7985838 2021-03-11
godz. 10:12
Małopolskie DZP-291/0763/2021 Prace dostosowawcze pomieszczenia na potrzeby stanowiska badawczego MiniRampa, w nowo powstającym Laboratorium T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989596 2021-03-11
godz. 10:30
Dolnośląskie remont klatki schodowej w budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989595 2021-03-11
godz. 10:30
Dolnośląskie remont i wymiana ściągów stalowych budynku przy ul. 11 Listopada 195 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7969728 2021-03-11
godz. 10:45
Zachodniopomorskie Remont wiatrołapów budynku Jana Dąbskiego 46

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7979905 2021-03-11
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki 8 w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7979840 2021-03-11
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki 8 w Lublinie Zadanie 1 - Adaptacja bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983737 2021-03-11
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest „Remont dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Zielonce przy ul. Podleśnej 4 (lokal 18 i 22)”.W z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984595 2021-03-11
godz. 11:00
Podlaskie Przebudowa i remont budynku admin.-biur. ZMK w Białymstoku w zakresie dostost. do warunków ochrony ppż. usyt. na dz. nr ew. gr. 16...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7990894 2021-03-11
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH I BIAŁKOWANIA POMIESZCZEŃ PIWNIC W BUDYNKACH MIESZKALNYCH przy ul. KOLSKA 3 i KALISKA 83A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991165 2021-03-11
godz. 11:00
Małopolskie Remont pracowni laboratoryjnej w C-13. 1. Remont pracowni laboratoryjnej w C-1 3. 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7996800 2021-03-11
godz. 11:00
Małopolskie Remont pracowni laboratoryjnej w C-13. 1. Remont pracowni laboratoryjnej w C-1 3. 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7998838 2021-03-11
godz. 11:00
Śląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7982245 2021-03-11
godz. 11:15
Mazowieckie Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę istni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981300 2021-03-11
godz. 12:00
Pomorskie Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Jesionowej 8 w Lichnowach wraz z zagospodarowaniem terenu Przebudowa budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984079 2021-03-11
godz. 12:00
Lubelskie Adaptacja lokalu w budynku przy ul.Norwida 2 w Świdniku na Klub Seniora 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7985762 2021-03-11
godz. 12:00
Śląskie Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Saperów 2 a w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7985763 2021-03-11
godz. 12:00
Śląskie Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Obrońców Westerplatte 6 i 8 w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987716 2021-03-11
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ścian piwnic budynku biurowego, zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7985148 2021-03-11
godz. 13:00
Mazowieckie Remont korytarza znajdującego się na I piętrze w budynku głównym szkoły.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000138 2021-03-11
godz. 13:00
Lubelskie Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Pereca 12, Blok VII w Zamościu - zgodnie ze Szczegółowym kosztorysem oferto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991510 2021-03-11
godz. 13:30
Śląskie Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie i termomodernizacji budynku przy ul. Piwnej 7 w Gliwicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984795 2021-03-11
godz. 14:00
Dolnośląskie WM ul. Łęczycka 11-13 roboty budowlane polegające na remoncie balkonów w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Miesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7985180 2021-03-11
godz. 14:00
Mazowieckie Wykonanie posadzek przemysłowych _ Komagra Sp. zo.o. 1. Posadzki 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7996358 2021-03-11
godz. 14:00
Śląskie Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Załęskiej 56-58 w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000163 2021-03-11
godz. 14:00
Pomorskie Świadczenie usługi wykonania konserwacji podłóg drewnianych, olejowanych w budynku nr 1 Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987371 2021-03-11
godz. 15:00
Wielkopolskie Roboty malarskie i murarskie na klatce schodowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984797 2021-03-11
godz. 15:30
Dolnośląskie WM ul. Braniborska 21 roboty budowlane polegające na remoncie elewacji wraz z dociepleniem stropodachu i remontem balkonów budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7996816 2021-03-11
godz. 22:00
Dolnośląskie „Remont budynku administracyjnego A na terenie W Z K „Victoria” S.A.”. 1. „Remont budynku administracyjnego A na terenie WZK „Vic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7982614 2021-03-11
godz. 23:59
Mazowieckie Wykonanie wzmocnienia stropów budynku L poz. 35.00 na terenie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie RH6

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986662 2021-03-11
godz. 23:59
Śląskie Realizacja usług remontowo-adaptacyjnych w 5 pomieszczeniach biurowych w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)