Przetargi i zamówienia - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze, windy towarowe, osobowe, platformy, Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7471029 2020-05-26
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Roboty konserwacyjne budynku nr 5 w m. Głębokie Numer referencyjny: 288/2020 1. Budynek magazynowy nr 5, w którym mają być wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483727 2020-05-26
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa materiałów ogólnobudowlanych dla Sekcji Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie Numer referencyjny: 53/KPW/INFR/2020 Dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7458333 2020-05-26
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie „Remont pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 przy ul. Uroczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466563 2020-05-26
godz. 09:30
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych dla zadania remontowego – Remont pomieszczeń Klubu DGW w Warszawie Numer referencyjny: 28/2020 I. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471200 2020-05-26
godz. 09:45
Dolnośląskie „Toalety w Parkach i terenach rekreacyjnych we Wrocławiu - etap 2” - zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekt nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474339 2020-05-26
godz. 09:45
Wielkopolskie Likwidacja szkody powstałej w związku z koniecznością wykonania czasowej przeprawy przez rzekę Wartę w ciągu DK 11 km 250+605 Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7454079 2020-05-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Prace ogólnobudowlane. 2. Prace brukarskie. 3. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj dwóch Instalacji fotowoltaicznych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7464752 2020-05-26
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa i rozbudowa o zewnętrzną klatkę schodową w pawilonie nr 5 oraz rozbiórka schodów zewnętrznych w Zakładzie Poprawczym i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446757 2020-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Termomodernizacja dachu zabytkowego budynku dydaktycznego przy ul. Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy wraz wymianą 1 kompletu drzwi z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7458669 2020-05-26
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu wraz z II etapem termomodernizacji w ramach projektu RPPM.10....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471035 2020-05-26
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie Numer referencyjny: Zp.271.2.2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474020 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu konserwatorskiego elewacji frontowej ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474084 2020-05-26
godz. 10:00
Mazowieckie Remont punktów radiowych i pomieszczeń łączności Komendy Stołecznej Policji Numer referencyjny: WZP-2674/20/144/IR Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474150 2020-05-26
godz. 10:00
Mazowieckie Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474157 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostosowanie pomieszczeń w budynkach szpitalnych do nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego, wymagań Rozporządzenia Ministra Zd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474164 2020-05-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa żłobka w Piaskach Numer referencyjny: RIZP.271.8.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka w Piaskach wraz z reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474179 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach Numer referencyjny: BR.271.I.3.2020.PG 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474292 2020-05-26
godz. 10:00
Pomorskie Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie Gmina Dębnica Kaszubska Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474251 2020-05-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach Numer referencyjny: WR.271.11.2020 1.1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474289 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach rewitalizacji i modernizacji Parku Aleksandry w Krakowie (etap 3) pn.: „Budowa sze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474284 2020-05-26
godz. 10:00
Opolskie Remont kapitalny sal sypialnych, łazienek i ciagów komunikacyjnych Internatu - etap IV Numer referencyjny: DG.26.05.2020.JM 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474281 2020-05-26
godz. 10:00
Opolskie Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszycach – etapowanie Numer referencyjny: ZP.271.1.2020.IBK Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474279 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa obiektów sportowych TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61 a w Krakowie - budowa hali namiotowej łukowej wraz z modernizacją b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475120 2020-05-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475556 2020-05-26
godz. 10:00
Opolskie Remont 8 szt. wiatrołapów budynków mieszkalnych położonych na terenie Osiedla nr I-3 zadania częściowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475558 2020-05-26
godz. 10:00
Opolskie Remont 411 szt. loggii w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Osiedla nr III-4 zadania częściowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475453 2020-05-26
godz. 10:00
Podkarpackie Remont budynku pompowni wody I stopnia: - SRM/200753 1. Remont budynku pompowni wody I stopnia 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477209 2020-05-26
godz. 10:00
Śląskie 1 (340-706-548-0) Dostawa zasuwy rury zsypowej podajnika popiołu 4 Sztuka 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7468756 2020-05-26
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Adaptacja i przebudowa budynku j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479244 2020-05-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WOD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)