Przetargi gastronomiczne

Jak wynika z raportów analitycznych, rynek gastronomiczny w ciagu następnych kilku lat będzie się rozwijał. W 2015 r. w gastronomii ogłoszono 3466 zamówień, z czego 596 w województwie mazowieckim, 353 w śląskim oraz 330 w dolnośląskim. Monitoruj przetargi gastronomiczne - to duża szansa dla Twojej firmy.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8134598 2021-05-25
godz. 08:00
Małopolskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów grupowych dla 12 uczestników projektu N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098246 2021-05-25
godz. 09:00
Assistance technique et approvisionnement en denrées alimentaires pour la restauration scolaire et municipale Il s'agit que le restaurant municipal, fonctionnant en régie et en liaison chaud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098428 2021-05-25
godz. 10:00
Pfakt für den Nachmittag Pakt für den Nachmittag: Organisation und finanzielle Abwicklung eines Bildungs- und Betreuungsangebotes an Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen in öffentl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101477 2021-05-25
godz. 10:00
Dolnośląskie Dzierżawa terenu oznaczonego jako część działki nr 13/3 i 14, AM-2, obręb Bartoszowice, przeznaczonego na cel gastronomiczny wraz z miejscem do spożywania posiłków. Lp Oznaczenie nieruchomoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8046406 2021-05-25
godz. 12:00
Marché de prestations de services de restauration (scolaire et accueil de loisirs) La présente consultation concerne la prestation de service ayant pour objet la confection de repas au sein ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080447 2021-05-25
godz. 12:00
Marché de confection et de livraison de repas en liaison froide et de goûters pour les restaurants scolaires, ceux des accueils de loisirs et des crèches collectives de la ville de Cergy Mar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083211 2021-05-25
godz. 12:00
Préparation et livraison de repas en liaison froide destinés aux restaurants scolaires, aux accueils de loisirs et à la crèche Le présent marché porte sur la mise en place d'une restauration...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083220 2021-05-25
godz. 12:00
Exploitation de la cuisine de production du nouveau groupe scolaire d'Opio (maternelle et élémentaire) Exploitation de la cuisine de production du groupe scolaire d'Opio pour la fabrication ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089020 2021-05-25
godz. 12:00
Gestion de la cuisine centrale, confection et livraison de plats cuisinés aux restaurants scolaires Le contrat a pour mission la gestion de la cuisine centrale de la commune en vue de la fou...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095173 2021-05-25
godz. 12:00
Marché de restauration collective de la commune du Plessis-Pâté Fourniture, préparation en liaison chaude et distribution des repas du restaurant collectif communal.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095215 2021-05-25
godz. 12:00
Fourniture et livraison des repas pour la ville de Bondoufle et le CCAS de Bondoufle Fourniture et livraison des repas pour la ville de Bondoufle et le CCAS de Bondoufle.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098213 2021-05-25
godz. 12:00
Assistance technique avec approvisionnement en denrées alimentaires pour la restauration municipale L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Assistance technique avec ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101074 2021-05-25
godz. 12:00
Fourniture de repas aux restaurants scolaires et aux accueils de loisirs Fourniture de repas aux restaurants scolaires et aux accueils de loisirs dans deux sites de restauration situés à l'é...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104085 2021-05-25
godz. 12:00
Fabrication, fourniture et livraison de repas pour les besoins du CCAS de Drancy Fabrication, fourniture et livraison de repas pour les besoins du CCAS de Drancy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104127 2021-05-25
godz. 12:00
Fourniture et livraison de repas selon le procédé de la liaison froide La fabrication, la fourniture et la livraison des repas complets en liaison froide pour les besoins de la Ville de Dran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104155 2021-05-25
godz. 12:00
Marché de fourniture de repas — restauration scolaire Le marché est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sans minimum ni maximum fixés en quantités conformément à l'article R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8141436 2021-05-25
godz. 12:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoły letniej (edycja 2021) w ramach projektu „Wdrożenie programu edukacyjnego „Polityka-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8134359 2021-05-25
godz. 12:15
Podkarpackie Najem pomieszczeń usytuowanych na terenie SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8138605 2021-05-25
godz. 13:00
Małopolskie Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodziennych usług żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8138666 2021-05-25
godz. 14:00
Wielkopolskie ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W WYNAJĘTYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO POMIESZCZENIACH DLA WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W GRAB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8138937 2021-05-25
godz. 15:00
Lubelskie Aktywne włączenie mieszkańców Hubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną Przedmiotem zamówienia jest Usługa przygotowania i dostar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101253 2021-05-25
godz. 17:00
Prestations de traiteur événement réception pour le compte du département des Hauts-de-Seine Le marché a pour objet des prestations de traiteur événement réception pour le compte du départem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095163 2021-05-26
godz. 10:00
Mittagsverpflegung durch einen Caterer in Kitas der Stadt Paderborn Herstellung und Lieferung von Mittagsmahlzeiten (inkl. Nachtisch) für die Kitas der Stadt Paderborn. Dauerhaft zu beliefer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8138648 2021-05-26
godz. 10:00
Opolskie żywienie dla grupy młodzieży Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte z Kędzierzyna-Koźla.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8139494 2021-05-26
godz. 10:00
Lubuskie Usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Usługa przygotowywania i dystrybucji do Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127601 2021-05-26
godz. 11:00
Śląskie Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli w ramach projektu „SOS_3 Szkolenia otwartych szans” - zamówienie udzielane w 6 częściach, w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128275 2021-05-26
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług gastronomicznych i obsługa pasażerów na pokładach wybranych pociągów „PKP Intercity” S.A. Numer referencyjny: 21/WNP-008477/PRZ Świadczenie usług gastronomicznych i obsługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128733 2021-05-26
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług gastronomicznych i obsługi pasażerów na pokładach wybranych pociągów „PKP Intercity” S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083353 2021-05-26
godz. 12:00
Fourniture de repas en liaison froide pour le besoin de la ville Procédure adaptée ouverte conformément à l'article R. 2123-1 3o du code de la commande publique relatif aux autres services s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095157 2021-05-26
godz. 12:00
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le compte de la restauration scolaire et extra-scolaire de la Commune de Le Bono Fourniture et livraison de repas en liaison froide po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)