Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8898561 2022-05-23
godz. 10:00
Pomorskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898868 2022-05-23
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest Dostawa papieru ksero na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi, zwanego dalej „towarem” zgodnie z rodza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900074 2022-05-23
godz. 10:00
Wielkopolskie TPm-36/21 Dostawa z transportem, podłączeniem i instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903891 2022-05-23
godz. 10:00
Podlaskie Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Okręgowego w Łomży i Sądów Rejonowych w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874210 2022-05-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacja robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych nr 1699 i 11798 - OŻW Bydgoszcz i Grudziądz Realizacja robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych pn. „Budowa wiaty samochodowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869565 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa świadczenia Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) Numer referencyjny: 2612.7.2022.MPL Usługa świadczenia Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) Zamawiający przewiduje prawo opcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869505 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń, elementów, testerów sieci informatycznych w tym do Akademii CISCO oraz rozbudowa macierzy blokowej Numer referencyjny: 2613.7.2022.IR Przedmiotem zamówienia jest: 1. dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869606 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa pod klucz instalacji do oczyszczania i skraplania biogazu rolniczego do postaci bioLNG / Turnkey construction of a plant for purification and liquefaction of agricultural biogas into ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869489 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup urządzeń telekomunikacyjnych (centrale telefoniczne) Numer referencyjny: 2616.11.2022.EM Zakup urządzeń telekomunikacyjnych (centrale telefoniczne) Części, na które Zamawiający posiada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866491 2022-05-23
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno Numer referencyjny: PDE.271.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854288 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 Numer referencyjny: 1001-10.261.13.2022 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 – fabrycznie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854238 2022-05-23
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.19.2022 Dostawa sprzętu medycznego dla WWCOiTi w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu NIEograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Eur Numer referencyjny: EZ.28.19.2022 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851649 2022-05-23
godz. 10:00
Śląskie Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji NIEbezpiecznych (...) Numer referencyjny: TAG-95-PN/41...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851605 2022-05-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych Numer referencyjny: IDZ.261.1.3.2022 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848594 2022-05-23
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: AI.0920.03.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części zamówienia: Część 1 zamówienia: dostawa k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8815721 2022-05-23
godz. 10:00
Małopolskie System monitorowania i sterowania (SMiS) dla obiektów wodociągowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu Numer referencyjny: DFZ/11/P/22 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8815739 2022-05-23
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.38.2022 Dostawa aparatów do CRRT oraz myjki ultradźwiękowej dla WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi Numer referencyjny: EZ.28.38.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do CRRT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8806277 2022-05-23
godz. 10:30
Łódzkie Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz kotła na biomasę realizowanych w ramach zadania pod nazwą „Energia ze słońca w Gminie Koluszki" Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841839 2022-05-23
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych NIEruchomości NIEzamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887877 2022-05-23
godz. 11:00
Podkarpackie 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez budowę kanalizacji sanit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887850 2022-05-23
godz. 11:00
Małopolskie Budowę boiska wielofunkcyjnego w Waganowicach, gmina Słomniki Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego na działkach numer ewidencyjnych 201/4, 201/2, 200, 350 w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886897 2022-05-23
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa budynku przy ul. Gumniskiej 30 w Tarnowie w ramach zadania Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu - POWTÓRNE POSTĘPOWANIE Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884095 2022-05-23
godz. 11:00
Mazowieckie Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Szkolna 2 w Ożarowie Mazowieckim 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa boi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8883953 2022-05-23
godz. 11:00
Dolnośląskie Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Podgórki 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę odcinka drogi relacji Radzyń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8888028 2022-05-23
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa basenów letnich z zabudową towarzyszącą na działce nr ew. 6/189, przy ul. Sochaczewskiej w Kręczkach gmina Ożarów Mazowiecki 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa basenów letnich z z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893139 2022-05-23
godz. 11:00
Dolnośląskie Budowa nowoczesnego budynku nowoczesnej Szkoły Podstawowej w Skokowej Etap I - Roboty konstrukcyjno - budowlane Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899181 2022-05-23
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla czterech zadań inwestycyjnych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Część 1: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNO-ESTRADOWEJ PR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899942 2022-05-23
godz. 11:00
Pomorskie Usługa przeprowadzenia szkolenia: szkolenie audytorów wewnętrznych – system zarządzania w laboratorium medycznym zgodnie z ISO 17025 dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872627 2022-05-23
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) i modernizacja obiektów zlokalizowanych na terenie SUW przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869583 2022-05-23
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Starowiślnej - Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej Numer referencyjny: 27/II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)