Przetargi PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe to spółka z grupy PKP, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce. Spółka prowadzi, przy współudziale środków Unii Europejskiej, działalność inwestycyjną będącą szeroko pojętym programem modernizacji linii kolejowych, którego głównych celem jest dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej. Monitoruj przetargi PKP PLK i pozyskaj nowe kontrakty.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7495903 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Remont nastawni wykonawczej na st. Grzybów w km 39.231 linii kol. Nr 70 Włoszczowice-Chmielów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498520 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Remont budynku schroniska i magazynu wraz z budową przyłączy wod.-kan. w Ludyni w km. 36,487 linii kolejo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499032 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowa wymiana izolatorów sieci trakcyjnej na nowoczesne kompozytowe na linii kolejowej nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502831 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń kierownic i listew dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506356 2020-06-05
godz. 10:00
Wielkopolskie DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA Numer referencyjny: 17AZ/S/V/2020 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy stymulatorów serca. 2. Określen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506258 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka Zbiornika Wodnego Wilkówka” Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.61...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505284 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie OSP/334/2020 wykonanie usługi wydawniczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507014 2020-06-05
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie zadania pt.: Naprawa budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie w ramach Progr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509418 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie Przystosowanie jazów do piętrzenia wody na rzece Liswarcie w km 48+070 w m. Podłęże Szlacheckie, jaz Stany w km 51+400 w m. Stany ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507780 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507781 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie IZ Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507782 2020-06-05
godz. 10:00
Małopolskie Wymiana wyeksploatowanych 6 sztuk elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29 na napędy nowej generacji na terenie Zakładu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509800 2020-06-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Wymiana oraz serwis ogumienia w pojazdach i samochodach służbowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Zarząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509774 2020-06-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Awaryjne usunięcie Barszczu Sosnowskiego na potoku Jedlica w m. Kowary, potoku Łomnica w m. Miłków, Karpacz, rzece Kamienna w m. J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508254 2020-06-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup z dostawą farby chlorokauczukowej oraz pędzli na potrzeby sekcji IZ Wałbrzych. Zakup farby chlorokauczukowej, pędzli oraz m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512706 2020-06-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawę 2 szt. elektronicznych bezdotykowych termometrów do pomiaru temperatury ciała Przedmiotem zamówienia jest elektroniczny be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512833 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Wałbrzych Gł Monitorowanie SSP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515523 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: końcówki o poj. 10 ul, do pipet ul P@/P10, w stosach,480 szt (nr kat.T-300-STK, axygen) - 200 op. końcówki o poj. 10 ul,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515522 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa SODIUM DODECYL SULFATE (SDS), 20% Solution 500ml (nr kat.SDS002.500, BioShop) - 2 op. SODIUM DODECYL SULFATE (SDS),20% So...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515053 2020-06-05
godz. 10:00
Lubelskie zakup głowicy czujnika koła RSR 180

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501344 2020-06-05
godz. 10:45
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków chwastobójczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492053 2020-06-05
godz. 10:55
Wielkopolskie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC REMONTOWYCH [2] Numer referencyjny: ISRL.271.02.2020 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512686 2020-06-05
godz. 10:57
Śląskie Zakup rękawic nitrylowych dla przeciwdziałania COVID-19 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZGRI; Ziemowit;...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7443710 2020-06-05
godz. 11:00
Śląskie 2020/W100/WP-002479: Sukcesywne sporządzanie dokumentacji projektowych na potrzeby budowy odcinków gazociągów zasilających (o dług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446245 2020-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie PT/Obszary 4,7/ Sukcesywne sporządzanie dokumentacji projektowych/budowa/gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w przedziale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463873 2020-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463747 2020-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie Eksploatacyjna wymiana gazomierzy miechowych w ilości 127100 szt. u Odbiorców, stanowiące własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463915 2020-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa świec, tabletek w latach 2020–2021 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze Numer referencyjny: ZP/PGNG/20/0065/O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463927 2020-06-05
godz. 11:00
Śląskie 2020/W100/WP-002427: Eksploatacyjna wymiana gazomierzy miechowych, które utraciły ważność cechy legalizacyjnej na lata 2020–2021 N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463931 2020-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie Czyszczenie zbiorników ropy naftowej i wody złożowej wraz z transportem i przetwarzaniem odpadów o kodzie 16 07 08* i 16 07 09* or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)