Przetargi PKP InterCity

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne oraz ekspresowe. Monitorong przetargów PKP Intercity może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy - to blisko 650 zamówień rocznie (2015 r.), z czego najwięcej dotyczyło branży sprzęt, urządzenia i narzędzia - 220 zamówień.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8923802 2022-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie "Projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystanku osobowym Rzeszów Zachodni" Numer referencyjny: 9090/IREZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017200 2022-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych w lokalizacji Kozy wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Zakładu Linii Kolej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018808 2022-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wod.- kan. z zabudową zbiornika na nieczystości płynne do budynku schroniska wraz z robotami towarzysząc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020980 2022-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi rewidenckiej Część I - Całodobowa obsługa stacji Warszawa Główna Towarowa lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015234 2022-07-15
godz. 12:00
Pomorskie spotkanie z emerytami w Bydgoszczy: 120 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015237 2022-07-15
godz. 12:00
Pomorskie spotkanie spotowo - rekreacyjne - biegi na orientację: 85 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015238 2022-07-15
godz. 12:00
Pomorskie spotkanie z emerytami w Gdyni: 120 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018598 2022-07-15
godz. 12:00
Lubuskie RFP - Dostawa sprężarki śrubowej: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019006 2022-07-15
godz. 12:00
Małopolskie Remont dachu wraz z malowaniem budynku garażu wózków i kompresorowni i malowanie pomieszczeń w warsztatach kołówki, łożysk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995062 2022-07-15
godz. 15:00
Mazowieckie RFP - na zabudowę stelaży do przewozu długich szyn na wagonach serii Res własności PKP CARGO S.A. Zabudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9022045 2022-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych na nowe na terenie ISE Inowrocław., ISE Bydgoszcz, ISE Toruń Gł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983903 2022-07-18
godz. 10:30
Mazowieckie Obsługa i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, dokonywanych za pomocą kart płatniczych w pociągach „PKP Intercity” S.A. i stacjonarnych kasach bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996212 2022-07-18
godz. 12:00
Śląskie Licytacja elektroniczna na dostarczenie, montaż i uruchomienie wykonania stacjonarnego stanowiska do pomiaru rozkładu nacisku k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012203 2022-07-18
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup wsparcia do systemu synchronizacji czasu (NTP)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992601 2022-07-18
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie poprzez montaż wraz z wyposażeniem Sali konferencyjnej zlokalizowanej na 3 piętrze na korytarzu budynku administracyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014320 2022-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie Montaż barierek U-11a w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego kat. C w km 5,874 na linii kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie – Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014347 2022-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowych usług doradczych w celu skutecznego pozyskiwania przez „PKP Intercity

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014314 2022-07-19
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie na rok 2022 dostawa środ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010167 2022-07-19
godz. 11:30
Lubelskie Zakup - Zawór elektromagnetyczny 24V

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005200 2022-07-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w ramach projektu pn.: "Budowa placu ładunkowego na stacji Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020982 2022-07-20
godz. 12:00
Śląskie RFP na - zakup wraz z dostawą wirówki laboratoryjnej Wirówka laboratoryjna TYP:MPW M – Diagnostic - moc 190W - zasilanie 230...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009601 2022-07-21
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacja dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa czte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007979 2022-07-21
godz. 10:00
Lubelskie „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn.: „Budowa czterech sztuk silosów magazynowych na terenie Terminal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020445 2022-07-22
godz. 12:00
Lubuskie RFP na wykonanie remontu suwnicy pomostowej Q=8T Wykonanie remontu suwnicy pomostowej Q=8T: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9022047 2022-07-25
godz. 08:00
Mazowieckie „Wykonanie robót remontowych budynku warsztatowego zlokalizowanego w km 58,053 stacji PKP Świdnica Przedmieś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018804 2022-07-25
godz. 10:00
Mazowieckie Instalacja systemu nadzoru audio – wizualnego TvU na przejeździe kat ,,B” w km 4,702 i przejściu kategorii ,,E” w km. 4,70...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992675 2022-07-25
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji proj. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9022049 2022-07-26
godz. 08:00
Mazowieckie Naprawa świetlików dachowych w wiacie peronowej na peronie nr 1 na stacji Kłodzko Główne na linii 276 w km 93,500, 1) opraco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881188 2022-07-28
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych dla Projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją" Numer referencyjny: 9090/IRZR2/08397/02327/22/P Przedmiotem ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002555 2022-07-29
godz. 10:00
Mazowieckie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO W KM 31+125 LINII KOLEJOWEJ NR 106 W STACJI STRZYŻÓW NAD WISŁOKIEM Numer referencyjny: IREZA3.292.6.2022g ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)