Przetargi PKP Energetyka

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. W 2015 roku spółka ogłosiła ponad 1 600 zamówień, z czego najwięcej z nich pojawiło sie w województwie mazowieckim (660), śląskim (299) oraz małopolskim (269). Zapoznaj się z przetargami PKP Energetyka i monitoruj je na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7495948 2020-06-29
godz. 12:00
Świętokrzyskie Budowa Bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowa gazowych kotłów wodnych typu KRS dla PG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499184 2020-06-29
godz. 12:00
Lubelskie Wymiana zabezpieczeń w rozdzielnicy 6kV RSNG/RSR w polach nr 02 i 04 zainstalowanych w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495950 2020-06-30
godz. 10:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki–Stara Piła oraz nr 229...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505815 2020-06-30
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja technologiczna centralnego systemu kopii bezpieczeństwa Numer referencyjny: 6060/ILG 8/04355/01170/20/P 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7438739 2020-06-30
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa elektrycznych lokomotyw wieolosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496873 2020-06-30
godz. 12:00
Wielkopolskie NAPRAWA CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR-5 W KOTŁOWNI NR 4 Zakres zamówienia Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5. 1. Zakres naprawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508400 2020-06-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup stacji kontenerowych SDN dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508107 2020-06-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup stacji kontenerowych SDN dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Szczegóły dotyczące postępowania zna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512984 2020-07-03
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery Części Numer referencyjny: KZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508193 2020-07-03
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7447096 2020-07-03
godz. 13:00
Mazowieckie „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE” (Biomasa) Numer referencyjny: 11/2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512979 2020-07-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem pod potrzeby węzłów cieplnych Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/13/20/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515499 2020-07-06
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515498 2020-07-08
godz. 08:00
Małopolskie Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny – etap 1 Numer referencyjny: IZ/U/7/2020 Wartość bez VAT: 129 604 393.04 PLN P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511575 2020-07-10
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515497 2020-07-16
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483011 2020-09-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest budowa farm fotowoltaicznych przez BIO- ENERGETYKA sp. z o. o.” Cel zamówienia Celem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)