Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10614998 2024-06-20
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sukcesywne systemu stężenia glukozy we krwi oraz dostawy dozowników tlenu Część 1: zgodnie z formularzem cenowym, załącznikiem nr 10 oraz zapisami SWZ Część 2: zgodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10614992 2024-06-20
godz. 08:00
Świętokrzyskie Dzierżawa analizatorów koagulologicznych wraz z dostawą odczynników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach numer 2, 3 i 4 do SWZ. DZPiZ-380-14/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615153 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie P - wykonanie projektów; Oddział Gdańsk; Kartuzy; Kościerzyna gmina miejska; Kościerzyna (miasto) Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w imieniu i na r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615157 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie W - wykonanie robót; Oddział Gdańsk; Tczew; Tczew gmina miejska; Tczew (miasto) - OBI/2303011 Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w imieniu i na rzecz E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615175 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie W - wykonanie robót; Oddział Gdańsk; Oddział Gdańsk; Kościerzyna gmina wiejska; Nowy Klincz (wieś) Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w imieniu i n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615535 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie W - wykonanie robót; Oddział Koszalin; Słupsk,Domaradz Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w imieniu i na rzecz Energa Operator SA Oddział w Koszalinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615538 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie P - wykonanie projektów; Oddział Koszalin; Słupsk, Sycewice Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w imieniu i na rzecz Energa Operator SA Oddział w Kosza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616274 2024-06-20
godz. 08:00
Wielkopolskie RI.271.26.2024 „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Krzymowie” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Krzymowie. Ceną za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616610 2024-06-20
godz. 08:00
Śląskie Dostawa produktów leczniczych do programu lekowego pn. Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach Część 1: AfliberceptAflibercept Część 2:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616590 2024-06-20
godz. 08:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. w ilości i o parametrach okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616729 2024-06-20
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wodzisławiu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617483 2024-06-20
godz. 08:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć z aktywności ruchowej w ramach projektu pt.:,,Rozwój Klubów Seniora na terenie Gminy Osiek Jasielski. 2. Szczegółowy zakres u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617355 2024-06-20
godz. 08:00
Lubuskie Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci budynku usługowo - produkcyjnego w m. Kębłowo dz. nr 2452 gm. Wolsztyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618161 2024-06-20
godz. 08:00
Lubelskie Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach w okresie lipiec-grudzień 2024 Część 1: CZĘŚĆ NR 1. Powierzchnia sprzątanych pomies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619008 2024-06-20
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa tachimetru robotycznego Leica TS 13 oraz odbiornika GNSS Leica GS07/CS20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618686 2024-06-20
godz. 08:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie planu ogólnego gminy Krzyż Wielkopolski, o którym jest mowa w art. 13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618398 2024-06-20
godz. 08:00
Opolskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 11 Biur Powiatowych ARiMR w województwie opolskim Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619096 2024-06-20
godz. 08:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń medycznych z zakresu AOS USG jamy brzusznej wykonywanych w Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy al. Focha 33 w Krakowie na okres VIII.2024-IX.2026...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618898 2024-06-20
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów meblowych i materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego w warsztatach RZI Szczecin.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618436 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa termocyklera do IHAR-PIB, Oddział w Młochowie zgodnie z SWZ. 17/ZP/Ra/Mł/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617992 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa termomiksera z wymiennymi blokami grzejnymi do IHAR-PIB, Oddział w Młochowie Dostawa termomiksera z wymiennymi blokami grzejnymi zgodnie z OPZ i SWZ 16/ZP/Ra/Mł/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618106 2024-06-20
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników chemicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy (2)” Część 1: Dostawa odczynników chemicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618057 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie Usługa przygotowywania śniadań dla gości PG Ikar oraz usługi restauracyjne i podawania posiłków na terenie SGGW Część 1: Usługa przygotowywania śniadań dla gości PG Ikar.Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619106 2024-06-20
godz. 08:00
Łódzkie Zakup i sukcesywne dostawy produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618792 2024-06-20
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie L.dz.10133/24 „DOSTAWA POJAZDU CIĘŻAROWEGO Z SILNIKIEM SPALINOWYM TYPU WYWROTKA O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ PONAD 26 T W ILOŚCI 1 SZT. Z FINANSOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619322 2024-06-20
godz. 08:00
Świętokrzyskie 504/2024 Dostawa napędu elektrycznego wieloobrotowego Auma SAR07.2 ze sterownikiem napędu AUTOMATIC AC01.2 - Postępowanie uproszczone PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa napędu elektrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618922 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie Zawarcie umowy realizacyjnej na dostawę części zamiennych oraz materiałów do obsługi czołgów LEOPARD 2A4/2A5 w ramach zawartej umowy ramowej. Uwaga! W ramach niniejszego postępowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618911 2024-06-20
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana filtropochłaniaczy FPT-200B w kontenerach medycznych szt. 6 (cena brutto) Wymiana filtropochłaniaczy FPT-200B w kontenerach medycznych szt. 6 (cena brutto / cena dotyczy tylko wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606817 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie P - wykonanie projektów; Oddział Gdańsk; Tczew, 543.23 dostosowanie stacji transformatorowej;Budowa przyłącza kablowego nn;; Tczew gmina miejska; Tczew (miasto), 2402505 Szanowni Pańs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606816 2024-06-20
godz. 08:00
Mazowieckie P - wykonanie projektów; Oddział Gdańsk; Tczew, 543.23 Dostosować stację transformatorową;Budowa linii kablowej nn; Przywidz gmina wiejska; Pomlewo (wieś), 2402021 Szanowni Państwo,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)