Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7891545 2021-01-22
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/307/061/D/20 Numer referencyjny: ZP/307/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891548 2021-01-22
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa produktów głęboko mrożonych, warzyw i owoców mrożonych Numer referencyjny: 172/2020 Produkty głęboko mrożonePrzedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893522 2021-01-22
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa testów identyfikacyjnych oraz dzierżawę analizatora do wieloparametrowego PCR (multipleks PCR) w systemie zamkniętym dla p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892757 2021-01-22
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników oraz czyściwa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891602 2021-01-22
godz. 09:00
Śląskie Sporządzenie dokumentu pn. „Audyt krajobrazowy województwa śląskiego” Numer referencyjny: OR-ZN.272.1.64.2020.MG 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899200 2021-01-22
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa materiałów opatrunkowych określonych w 7 pakietach. Numer referencyjny: AP.26.87.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7894013 2021-01-22
godz. 09:00
Małopolskie modernizacja instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 103 - WM-zp.2/20 Numer referencyjny: WM-zp.2/20 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895263 2021-01-22
godz. 09:00
Mazowieckie Wynajem samolotu wraz z załogą oraz infrastrukturą do wykonywania i zabezpieczenia szkolenia spadochronowego Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895261 2021-01-22
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonywanie usług obsługowo-naprawczych pojazdów. Numer referencyjny: ZP-45/2020 Wykonanie usług obsługowo-naprawczych pojazdów ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899011 2021-01-22
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890141 2021-01-22
godz. 09:00
Śląskie Remont Oddziału Neurologicznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, ul. Szpitalna 40 Numer referencyjny: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902547 2021-01-22
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie kursu palacza CO grupa G 2.1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905644 2021-01-22
godz. 09:00
Łódzkie ZP/63/2020 „Dostawy warzyw, warzyw mrożonych, owoców, ryb, mięs i wędlin, mleka, przetworów mlecznych, jaj, pieczywa oraz artykułó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904182 2021-01-22
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowych usług całodziennego żywienia chorych oraz pracowników w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 01...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905045 2021-01-22
godz. 09:00
Wielkopolskie USŁUGAODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA (UNIESZKODLIWIANIA) ODPADÓW MEDYCZNYCH Szczegółowy opis zamówienia i warunki jego rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906788 2021-01-22
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z rur stalowych podwójnych”: a) podzadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904131 2021-01-22
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Organizacja i przeprowadzenie kursu pilarza dla 1 uczestnika projektu pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900776 2021-01-22
godz. 09:00
Śląskie DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA JEDNOSTEK ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901296 2021-01-22
godz. 09:00
Pomorskie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901537 2021-01-22
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie robót drogowych w zakresie zagospodarowania platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902013 2021-01-22
godz. 09:00
Śląskie Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR Powiatu Rybnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902136 2021-01-22
godz. 09:00
Podkarpackie Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 0+717 – II etap . Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908329 2021-01-22
godz. 09:00
Wielkopolskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903011 2021-01-22
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa odczynników materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań hematologicznych z dzierżawą 2 automatycznych analizatorów hemat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908417 2021-01-22
godz. 09:00
Śląskie Dostawy do kopalń JSW S.A. silników elektrycznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Numer referencyjny: 35/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903143 2021-01-22
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie - pracownia obsługi konsumenta Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903149 2021-01-22
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie - warsztat gastronomiczny Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904625 2021-01-22
godz. 09:00
Śląskie Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach. Numer referencyjny: Oznaczenie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903514 2021-01-22
godz. 09:00
Śląskie 1 Budowa linii kablowej SN relacji GPZ Kęty-Osiek, przyłączenie zakładu produkcyjnego 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907901 2021-01-22
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa armatury odcinającej prod. BREDA Energia do KPMG Mogilno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)