Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5247332 2020-04-06 „Rewitalizacja elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej od ulicy Mickiewicza w Suwałkach” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247337 2020-04-06 Łódzkie Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.10.2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247342 2020-04-06 Wielkopolskie Remont szatni z zapleczem przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247344 2020-04-06 Wielkopolskie Nasiona kukurydzy odmiany Motivi Cs Fao w ilości 20 jednostek siewnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 84/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247345 2020-04-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 98371111-5 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247347 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Zamiatanie ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku 3.1. Zakres prac do wykonania obejmuje: Przykrawężnikowe zamiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247348 2020-04-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZPUCK.262.019.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247354 2020-04-06 Wykonanie robót budowlanych – prace instalacyjne wraz z adaptacją wozowni na zaplecze sanitarne, celem kompleksowego dostosowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247355 2020-04-06 Mazowieckie usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. gmachu główne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247358 2020-04-06 Podlaskie Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Marii Konopnickiej 10A w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247363 2020-04-06 Dolnośląskie Środek ochrony roślin Nikosar lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 88/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247366 2020-04-06 Dolnośląskie Środek ochrony roslin Lumax 537,5 SE lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 87/2020 Środek ochrony roślin Luma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247369 2020-04-06 Wielkopolskie Nasiona kukurydzy odmiany Misteri Cs Fao 260 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 85/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247373 2020-04-06 Dolnośląskie Dostawa zmywarki z wyparzaczem w ramach projektu projektu pn. „Gmina Jabłoń dla Seniorów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247374 2020-04-06 Budowa nawierzchni z asfaltu oraz nawierzchni z kostki brukowej w ramach zadania pn. „Budowa drogi w m. Szklarnia” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247375 2020-04-06 Mazowieckie PRACE PORZĄDKOWE NA TERENIE GMINY BRWINÓW W 2020 ROKU - zamiatanie mechaniczne ulic, zamiatanie chodników wraz z koszeniem pasów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247390 2020-04-06 Łódzkie Przebudowa pokoi mieszkalnych w internacie sportowym Champion Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 04/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247392 2020-04-06 Małopolskie Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZ.271.2.2020.P ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247403 2020-04-06 Remont okresowy w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 280000/271/4/2020-ZAP Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247409 2020-04-06 Mazowieckie Serwis i naprawy samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247413 2020-04-06 Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 110 mm oraz wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Skalników w Polkowicach. „ Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247431 2020-04-06 Mazowieckie Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr Narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247459 2020-04-06 Świętokrzyskie Dostawa paliwa drzewnego pellet do domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa drz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247466 2020-04-06 Lubelskie Dostawa własnym transportem 1000 ton kruszywa łamanego twardego ze skał magmowych frakcji 0-31,5 mm na miejsce wskazane przez Zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247476 2020-04-06 Lubuskie Roboty budowlane w zakresie remontu obiektu stanowiącego siedzibę Prokuratury Rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarskiej 11. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247478 2020-04-06 Mazowieckie Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247482 2020-04-06 Podkarpackie Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Polańczyk Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WR.271.2.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247493 2020-04-06 Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247496 2020-04-06 Śląskie Usługa utrzymania i wsparcia technicznego systemu kadrowo - płacowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BBA-2.262.13.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247497 2020-04-06 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej swoim zakresem budowę budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)