Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5361283 2020-08-11 Pomorskie Świadczenie usług gastronomicznych w Przedszkolu Samorządowym w Pucku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361315 2020-08-11 Opolskie Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych na terenie Gminy Chrząstowice w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361346 2020-08-11 Mazowieckie Dostawa dwóch zestawów pomiarowych - spektrometrów XRF wraz z oprogramowaniem i stacjami sterującymi Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361349 2020-08-11 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UZ.271.05.2020 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Wczasowej w Kąta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361362 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie Remont drogi z płyty przedhangarowej do płaszczyzny prób śmigłowców na terenie kompleksu lotniskowego w Latkowie. PKOB 2121 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361366 2020-08-11 Śląskie Termomodernizacja budynku przy Placu Wolności 2 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DTE– 340 /93 / 05 / 2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361368 2020-08-11 Łódzkie świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 01 07* oraz 19 01 17* pochodzących z działalności P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361369 2020-08-11 Śląskie Przebudowa sieci energetycznych NN i SN na trasach narciarskich w WIŚLE- ISTEBNEJ-KUBALONCE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361395 2020-08-11 Mazowieckie Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją wpustów ulicznych - DW 636 – Postoliska do 7200 m2 , - DW 634 – Dob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361402 2020-08-11 Mazowieckie Remont drogi powiatowej Nr 1441N na odcinku od DK51 do km 7+000 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.262.26.2020 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361421 2020-08-11 Lubelskie Zabezpieczenie prawej skarpy rzeki Bystrzyca w km 11+400 – 11+540 w m. Sobianowice, gm. Wólka, pow. lubelski. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361434 2020-08-11 Podkarpackie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski-Wysoka Głogowska-Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361439 2020-08-11 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-ZP.271.10.2020.1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zaku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361450 2020-08-11 Mazowieckie Wykonanie remontu pomieszczeń socjalnobiurowo-technicznych w Archiwum Próbek Geologicznych w Michałowie Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361457 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ulic w mieście – ul. Olszowa i ul. Kusocińskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271-3PN/2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361474 2020-08-11 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/14/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wschodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361486 2020-08-11 Mazowieckie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021 Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361491 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/2020 1) Przedmiotem zamówienia jest Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361499 2020-08-11 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie Zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361504 2020-08-11 Wiśniowa, Bożnica, (1 ćw. XX wieku, przebudowa i rozbudowa budynku bożnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele muzealne w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361507 2020-08-11 Wielkopolskie Mieszanka treściwa O dla matek owiec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 168/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361520 2020-08-11 Łódzkie Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Malczewskiego 19/21 – etap III Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361552 2020-08-11 „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361562 2020-08-11 Małopolskie Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361581 2020-08-11 Śląskie „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, powstałych na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361605 2020-08-11 “Budowa ulicy Spacerowej w Nowym Tomyślu - II postępowanie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.12.2020 4.1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361533 2020-08-11 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 76/ZZWR/2020 1.3 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz rozbudowa kompleksu budynków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361534 2020-08-11 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 – Środki myjące dla Działu Żywienia 1 "Detergent do ręcznego mycia naczyń. Skoncentrowany deterge...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361944 2020-08-11 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – Środki do mycia i dezynfekcji maszynowej dla Centralnej Sterylizatorni do myjni typu Innowa M3,M5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361945 2020-08-11 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 – Środki do mycia i dezynfekcji maszynowej dla Centralnej Sterylizatorni do myjni Olympus typ ETD4,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)