Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5558210 2021-01-25 Mazowieckie Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych w 2021r Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UM-ZP-262-62/20 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558219 2021-01-25 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZGKiM.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558176 2021-01-25 Podkarpackie SUKCESYWNA DOSTAWA 80 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWGO B-0 w 2021 ROKU 1. Przedmiotem zamówienia była: Sukcesywna dostawa w ilościach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558191 2021-01-25 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.28.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558193 2021-01-25 Małopolskie Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558951 2021-01-25 Łódzkie Świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558961 2021-01-25 Lubelskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558965 2021-01-25 Wielkopolskie Prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego we Wrześni wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu cmen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558974 2021-01-25 Łódzkie Dostawa pieczywa oraz produktów piekarskich i wyrobów ciastkarskich, znak sprawy: D.Kw.2232.14.2020 Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558979 2021-01-25 Transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Komorach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558983 2021-01-25 Mazowieckie USŁUGĘ DORĘCZANIA PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH / POCZTOWYCH DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KIELCACH W 2021 ROKU Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558949 2021-01-25 Dostawa tłucznia dolomitowego 0-31,5mm, przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558990 2021-01-25 Wykonanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP.271.25.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558997 2021-01-25 Mazowieckie PROJEKT PRAC NAPRAWCZYCH W BUDYNKU NR 73 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZIELONCE Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558999 2021-01-25 Mazowieckie Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w galerii pt. „Dziedzictwo” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559070 2021-01-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42 II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559096 2021-01-25 II.1.1) Nazwa: Dostawa paliwa – benzyny samochodowej w latach 2021–2022 II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559130 2021-01-25 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest:dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559184 2021-01-25 II.1.1) Nazwa: Dostawa 1 szt. notebooka dla WIMiIP – KC-zp.272-587/20 II.1.4) Krótki opis: Dostawa 1 szt. notebooka dla WIMiIP, zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559191 2021-01-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa materiałów do przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Przy Agorze i Sokratesa w Warszawie II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559252 2021-01-25 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego – na terenie Subregionu Podhalańskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559253 2021-01-25 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rusiec II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559254 2021-01-25 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzeziny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559261 2021-01-25 II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łomża w 2021 r. II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559262 2021-01-25 II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Złotniki Kujawskie II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559287 2021-01-25 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559376 2021-01-25 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hyżne w 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559393 2021-01-25 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Byc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559398 2021-01-25 Łódzkie II.1.1) Nazwa: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559150 2021-01-25 II.1.1) Nazwa: ZP/CZD/0188/20 Dostawa produktu leczniczego – kwas kargluminowy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)