Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5431479 2020-10-19 Śląskie „Budowa kolektora deszczowego ul. Paderewskiego i ul. Zacisze w Czechowicach – Dziedzicach”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431480 2020-10-19 Mazowieckie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Stasi Las Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu w miejscowości Stasi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431482 2020-10-19 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D/120/2020 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia do pojazdów kołowych. Ilości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431485 2020-10-19 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.III.342/6/20 Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431491 2020-10-19 Termomodernizacja dachu oraz budowa konstrukcji wsporniczej pod planowaną w przyszłości instalację fotowoltaiczną na budynku Jedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431499 2020-10-19 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PR.272.43.2020 Przedmiotem zamówienia objęty jest remont drogi powiatowej nr 3616W Strza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431503 2020-10-19 Remont dachu budynku Centrum Usług Medycznych w Zbąszynku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIT.IV.271.15.2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431505 2020-10-19 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 31/2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa systemu odwodnienia wraz z ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431506 2020-10-19 Lubelskie Remont drogi w miejscowości Mokrelipie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.15.2020 Przedmiotem zamówienia jest remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431510 2020-10-19 Śląskie Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431521 2020-10-19 Małopolskie „Przebudowa drogi na os. Świątkówka w Zagórniku” w ramach zadania „Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431522 2020-10-19 Świętokrzyskie TERMOMODERNIZACJA KOMPLEKSU BUDYNKÓW +PO BYŁEJ SZKOLE W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.10.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431542 2020-10-19 Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie murów oporowych wraz z remontem nawierzchni (wjazd do garażu samochodów osob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431546 2020-10-19 Mazowieckie „Remont drogi powiatowej nr 3659W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3675W do końca m. Wilczonek” Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431549 2020-10-19 Centrum Kultury Kurpiowskiej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UE.271.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431553 2020-10-19 Podkarpackie Wycena nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431557 2020-10-19 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.3450.14.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431558 2020-10-19 Warmińsko-Mazurskie Remont chodnika przy ul. Grabowskiego od nr 2 do nr 28 w Olsztynie – Etap II i III. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431560 2020-10-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/10/PN/2020 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont układu separacji zawiesiny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431567 2020-10-19 Małopolskie Dostawa serwerów oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.33.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431568 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2020/2021 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIŚR.271.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431576 2020-10-19 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 49/INFR/6WOG/2020 Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne w budynku nr 17 w komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431578 2020-10-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DIR-ZP.271.8.58.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wyposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431580 2020-10-19 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.23.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431582 2020-10-19 Remont pomieszczeń Bazy Szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431598 2020-10-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZW/DZP/74/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowo-dostawczego, na zasa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431599 2020-10-19 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13/2020/SET/PN Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla Pawilonu Odwykowego Wojewódzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431610 2020-10-19 Zachodniopomorskie Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Złocieniec do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w latach 2021-2022 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431613 2020-10-19 Dolnośląskie Wykonanie badania społecznego na temat jakości życia i jakości usług publicznych w Krakowie pn. Barometr Krakowski. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431614 2020-10-19 Mazowieckie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)