Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
870524 2020-09-18 Małopolskie
 ,,Modernizacja istniejącej instalacji r...
870490 2020-09-18 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870489 2020-09-18 Łódzkie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
870487 2020-09-18 Podkarpackie
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Str...
870485 2020-09-18 Opolskie
 „Uruchomienie nowej instalacji impregna...
870484 2020-09-18 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydania decyzji o środowiskow...
870483 2020-09-18 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870479 2020-09-18 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870482 2020-09-18 Świętokrzyskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870481 2020-09-18 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870480 2020-09-18 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870586 2020-09-18 Lubuskie
Budowa dróg
870587 2020-09-18 Dolnośląskie
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Paw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870589 2020-09-18 Lubuskie
Budowa farmy fotowoltaicznej
870588 2020-09-18 Dolnośląskie
Przebudowa części ulic Chrobrego i Parko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870590 2020-09-18 Dolnośląskie
Renowacja sali głównej świetlicy wiejski...
870596 2020-09-18 Zachodniopomorskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
870597 2020-09-18 Dolnośląskie
Park handlowy
870598 2020-09-18 Dolnośląskie
Dolnośląska Autostrada Rowerowa
870600 2020-09-18 Opolskie
Wymiana (przebudowa) skorodowanych fragm...
870601 2020-09-18 Opolskie
Budowa dwunastu garaży
870602 2020-09-18 Opolskie
Przyłącze elektroenergetyczne sn kontene...
870603 2020-09-18 Opolskie
Przebudowa, rozbudowa części budynku mag...
870604 2020-09-18 Opolskie
Budowa instalacji gazu n/c
870621 2020-09-18 Opolskie
Przebudowa budynku szkoły podstawowej or...
870622 2020-09-18 Opolskie
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia...
870623 2020-09-18 Opolskie
Rozbudowa sieci oświetleniowej.
870624 2020-09-18 Opolskie
Rozbudowa sieci oświetleniowej nN.
870625 2020-09-18 Opolskie
Rozbudowa sieci oświetleniowej.
870626 2020-09-18 Opolskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...