Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881688 2020-12-10 Śląskie
„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881689 2020-12-10 Śląskie
Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Stre...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881690 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Lipowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881691 2020-12-10 Śląskie
Budowa hali widowiskowo-sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881692 2020-12-10 Śląskie
Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce w k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881693 2020-12-10 Śląskie
Rozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881683 2020-12-10 Śląskie
Budowa ulicy Przemysłowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881755 2020-12-10 Śląskie
Budowa przedszkola w Mesznej przy ul. Sz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881756 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kult...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881757 2020-12-10 Śląskie
Budowa budynku użyteczności publicznej -...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881758 2020-12-10 Śląskie
Rozbudowa szkoły o halę sportową z zaple...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881759 2020-12-10 Śląskie
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881760 2020-12-10 Śląskie
Udowa chodnika z odwodnieniem przy ulicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881761 2020-12-10 Śląskie
Budowa chodnika z odwodnieniem przy ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881762 2020-12-10 Śląskie
Budowa drogi gminnej od drogi serwisowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881763 2020-12-10 Śląskie
Szkoła bez barier-przebudowa MSP 4 wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881764 2020-12-10 Śląskie
Termomodernizacja budynku Ochotniczej St...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881765 2020-12-10 Śląskie
Przedszkole w miejscowości Kotulin dla d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881766 2020-12-10 Śląskie
Rozbudowa szkoły w Świbiu o 4- oddziałow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881767 2020-12-10 Śląskie
Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ściekó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881768 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa drogi gminnej nr 6930245 Pank...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881769 2020-12-10 Śląskie
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881770 2020-12-10 Śląskie
Wymiana źródła ciepła wraz z montażem pa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881771 2020-12-10 Śląskie
Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Orzeszu o 3...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881799 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podst...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881800 2020-12-10 Śląskie
Zakres projektu obejmuje rozbudowę budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881801 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa drogi gminnej nr 595018S ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881802 2020-12-10 Śląskie
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przeds...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881803 2020-12-10 Śląskie
„Budowa przedszkola przy ul. Szkolnej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881804 2020-12-10 Śląskie
T kompleksowa modernizacja 3 obiektów oś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu