Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4280223 2018-01-15 Lubuskie Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku, w opar...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280371 2018-01-15 Lubuskie Przebudowa drogi w obrębie działek nr 185, 187, 236, 1323/5 w Kargowej – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIT.IV.2...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280351 2018-01-15 Dolnośląskie Dostawa paliw płynnych w 2018 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów. Numer referencyjny (jeżeli doty...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280355 2018-01-15 Postępowanie zostało unieważnione. Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Roz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280357 2018-01-15 Postępowanie zostało unieważnione. Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sorto...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280359 2018-01-15 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucj...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280362 2018-01-15 Zachodniopomorskie Dostawy produktów mleczarskich. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP10/2017 Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280363 2018-01-15 Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy mrożonek do SGSP w 2018 i 2019 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZOC 35/17 Przedmiotem zamówieni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280401 2018-01-15 Opolskie Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280416 2018-01-15 Mazowieckie Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 sztuk używanych, niskopodłogowych autobusów miejskich Numer referencyjny (jeże...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280415 2018-01-15 dowóz uczniów do szkół podstawowych wraz ze sprawowaniem opieki nad nimi na terenie Gminy Barczewo Przedmiot zamówienia obejmuj...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280412 2018-01-15 Postępowanie zostało unieważnione. Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280408 2018-01-15 Małopolskie Świadczenie gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego dla serwerowni Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Numer...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280403 2018-01-15 Podkarpackie Wykonanie robót remontowych auli 2.5 w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84 ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280402 2018-01-15 Mazowieckie Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych z możliwością zdalnego odczytu Wodomierze ultradźwiękowe do wody zimnej do montażu poziomeg...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280396 2018-01-15 Warmińsko-Mazurskie Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych użytkowanych przez Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku w 2018 r....

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280424 2018-01-15 Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do hydroforni w Kłódnej” ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280425 2018-01-15 Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 3 Nazwa: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280426 2018-01-15 Podkarpackie Część NR: 4 Nazwa: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice”

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280090 2018-01-15 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowice”

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280089 2018-01-15 Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy Zadzim i jej jednostek organizacy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280454 2018-01-15 „Świadczenie usług transportowych realizowanych na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z placówe...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280455 2018-01-15 Wycinka drzew oraz obniżenie pni drzew zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko Numer refere...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280460 2018-01-15 Łódzkie MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR W ZGIERZU PRZY UL. WSCHODNIEJ 2 W CELU POPRAWY WARUNKÓW TRENINGÓW ZAPAŚNIKÓW I ŁUCZNIKÓW –...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280462 2018-01-15 Mazowieckie Przeprowadzenie badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2018 w zakresie usług powszechnyc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280464 2018-01-15 Zachodniopomorskie Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Grędziec, gmina Warnice IV przetarg nieograniczony Num...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280466 2018-01-15 dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i sprawowanie opieki nad nimi z terenu Gminy Barczewo Przedmiot zamówienia obejmuje: - ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280472 2018-01-15 Małopolskie Żłobek nr 21, ul. Lekarska 3-wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Żłobek...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280474 2018-01-15 Świętokrzyskie „DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH - MROŻONKI” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/PN/2017 Przedmiot zamówienia, został okre...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280544 2018-01-15 Mazowieckie Dostawa oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju na...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)