Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
844959 2020-03-25 Mazowieckie
Budowa odcinka kanalizacji kablowej tele...
844964 2020-03-25 Mazowieckie
Budowa kontenerowej stacji transformator...
844965 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa podczyszczalni wód deszczowych
844966 2020-03-25 Podlaskie
Budowa stacji bazowej sieci telefonii ko...
844967 2020-03-25 Świętokrzyskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
844968 2020-03-25 Podlaskie
Przebudowa drogi wraz z budową chodnika,...
844969 2020-03-25 Podlaskie
Budowa zespołu dwóch budynków handlowo-u...
844970 2020-03-25 Podlaskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
844973 2020-03-25 Świętokrzyskie
Przebudowa budynku
844972 2020-03-25 Podlaskie
Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy...
844740 2020-03-25 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844977 2020-03-25 Podlaskie
Pomieszczenia magazynowe
844895 2020-03-25 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844893 2020-03-25 Lubuskie
 Postanowienie - zawieszenie postępowani...
844892 2020-03-25 Lubuskie
 Opinia sanitarna dotycząca konieczności...
844891 2020-03-25 Lubuskie
 Podjęcie postępowania w sprawie wydania...
844980 2020-03-25 Podlaskie
Zmiana sposobu użytkowania budynku po by...
844978 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budynek szpitala
844890 2020-03-25 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844889 2020-03-25 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844887 2020-03-25 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844886 2020-03-25 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844748 2020-03-25 Łódzkie
 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o moc...
844747 2020-03-25 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844981 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa wiaty gospodarczej
844746 2020-03-25 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844745 2020-03-25 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844919 2020-03-25 Podlaskie
Budowa samoobsługowej myjni samochodowej...
844744 2020-03-25 Pomorskie
 Budowa kanalizacji deszczowej, oświetle...
844979 2020-03-25 Podlaskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...