Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
861457 2020-07-07 Świętokrzyskie
Collegium Gostomianum w Sandomierzu XVII...
861458 2020-07-07 Świętokrzyskie
Budowa sieci elektroenergetycznej kablow...
861459 2020-07-07 Świętokrzyskie
Przebudowa sieci kanalizacji w rejonie u...
861460 2020-07-07 Świętokrzyskie
Przebudowa i rozbudowa budynku winiarni ...
861762 2020-07-07 Łódzkie
Zespoły wielorodzinne o kubaturze 33 tys...
861763 2020-07-07 Zachodniopomorskie
Przebudowa ścian wraz ze zmianą nachylen...
861764 2020-07-07 Zachodniopomorskie
Budowa pylonu reklamowego
861765 2020-07-07 Zachodniopomorskie
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego t...
861766 2020-07-07 Małopolskie
Obiekt wielorodzinny „Ogrody Borkowskie”...
861135 2020-07-06 Zachodniopomorskie
Zakup stołu operacyjnego
861136 2020-07-06 Zachodniopomorskie
Zakup Myjki ultradźwiękowej do narzędzi ...
861137 2020-07-06 Zachodniopomorskie
Modernizacja Oddziału Położniczo- Gineko...
861130 2020-07-06 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
861129 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ...
861128 2020-07-06 Podkarpackie
 Decyzja - umorzenie postępowania w spra...
861160 2020-07-06 Mazowieckie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
861159 2020-07-06 Mazowieckie
 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istni...
861158 2020-07-06 Opolskie
 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia "Roz...
861157 2020-07-06 Opolskie
 "Budowa fermy drobiu (brojlerów kurzych...
861156 2020-07-06 Opolskie
 "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odci...
861155 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
 postępowanie w sprawie wydania decyzji ...
861153 2020-07-06 Wielkopolskie
 Decyzja środowiskowe uwarunkowania dla ...
861154 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861269 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
Pozwolenie na budowę dachowej instalacji...
861271 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
Budowa linii kabliwej i bud, przyłącza k...
861274 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
Budowa siedmiu budynków mieszkalnych jed...
861276 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny
861278 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
Zmiana sposobu użytkowania budynku biuro...
861283 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
Myjnia bezdotykowa
861286 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie
Budowa hangaru