Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8564631 2021-12-08
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich - 2 zadania Część 1: Zad. Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565359 2021-12-08
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Rzeszowie 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu w stałej sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565965 2021-12-08
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa kosy spalinowej i kompresora bezolejowego z podziałem na dwie Części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567087 2021-12-08
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów służbowych użytkowanych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostkach Część 1: 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560498 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: Chorób płuc

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560497 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: porad i konsultacji w Wojewódzkiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560474 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: radioterapii onkologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565861 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie krzeseł ewakuacyjnych z pokrowcami do ewakuacji osób z niepełnosprawnością dla jednostek UR 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 krzeseł ewakuacyjnych z pokrowc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567418 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie: Konsultacji kardiologicznych i badań echokardiograficznych dla potrzeb ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567417 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: Ginekologii i położnictwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567419 2021-12-08
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie: psychiatrii (Kliniczny Oddział Dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563201 2021-12-08
godz. 13:00
Podkarpackie Usługa prac konserwatorskich i remontów na potrzeby Centrali PGE Obrót S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556795 2021-12-08
godz. 15:00
Podkarpackie Naprawa kanalizacji deszczowej wokół budynku B Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562414 2021-12-08
godz. 15:30
Podkarpackie Usługa przewozowa autobusowych przewozów pasażerskich dla podróżnych posługujących się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570455 2021-12-09
godz. 08:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 szt. komputerów przenośnych typu laptop oraz 12 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. ZP-A.271.86.275.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554541 2021-12-09
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa linii napowietrznej SN 30kV relacji Myczkowce – Cisna odcinek Sakowczyk – Rajskie na kablową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559894 2021-12-09
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV relacji Lesko – Dynów odcinek Poraż - Niebieszczany na kablową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565360 2021-12-09
godz. 09:00
Podkarpackie Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3 + 900) w miejscowości Czekaj Pniowski w 2022 roku. Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3 + 900) w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565852 2021-12-09
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy cukru do magazynu zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.Nazwa i Kod według CPV: CUKIER I PRODUKTY POKREWNE CPV 15830000-5CUKIER ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570129 2021-12-09
godz. 09:00
Podkarpackie Szkolenie-staż-etat-edycja III Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych (KOD CPV nr 80530000-8 – Usługi szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516427 2021-12-09
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Numer referencyjny: OR-IV.272.1.37.2021 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (w tym świadczenie usług dystrybucji ene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565582 2021-12-09
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu kontenerów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ. NO-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566585 2021-12-09
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla szkół. Część 1: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.Zakres: Dostawa komputerów przenośnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566615 2021-12-09
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1: Obsługa, konserwacja, utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01-01-2022 do 31-12-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569198 2021-12-09
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji Część 1: Dostawa serwerów sieciowych wraz z macierzą dyskową Część 2: Dostawa rutera i drobnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568670 2021-12-09
godz. 11:00
Podkarpackie „Sprzedaż i dostawa ciekłego azotu w szacowanej ilości 200 ton” Sprzedaż i dostawa ciekłego azotu w szacowanej ilości 200 ton.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552727 2021-12-09
godz. 12:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń parteru, I i II piętra oraz przystosowania budynku B3 przy ul. Towarnickiego w Rzeszowie do przepisów p.poż.,zgodnie z Opisem przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556058 2021-12-09
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotowe postępowanie zakupowe obejmuje najem średnioterminowy samochodów dla PGE Obrót S.A. Szczegółowy zakres przedmiotu zakupu został określony w załączniku nr 4 do SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557304 2021-12-09
godz. 12:00
Podkarpackie ZP/UR/349/2021 Remont pomieszczeń parteru, I i II piętra oraz przystosowania budynku B3 przy ul. Towarnickiego w Rzeszowie do prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561635 2021-12-09
godz. 14:00
Podkarpackie Usługa dostarczania druków obowiązujących związanych z procesem dydaktycznym oraz druków pomocniczych (administracyjnych) dla jedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)