Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8872877 2022-06-02
godz. 23:59
Podkarpackie „Wzrost konkurencyjności firmy THM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez poszerzenie oferty o innowacyjne produkty t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917949 2022-06-03
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Projektu pn.: Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.Ol.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914152 2022-06-03
godz. 09:00
Podkarpackie „Zakup i montaż oznakowania na obiektach mostowych zlokalizowanych na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate na odcinku Jaśliska – Osławica” Przedmiotem zamówienia jest wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916354 2022-06-03
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874923 2022-06-03
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa izolowanych podnośników koszowych do prac pod napięciem na liniach napowietrznych SN wraz z narzędziami do prac metodą rękawic elektroizolacyjnych z kosza izolowanego dla Oddziałów P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875627 2022-06-03
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/72/2022 Sprzedaż wraz z dostarczeniem chłodziarko- zamrażarki dla Instytutu Nauk Medycznych Numer referencyjny: ZP/UR/72/2022 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879144 2022-06-03
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa 5 szt. średnich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem hydraulicznym). Numer referencyjny: WT.2370.3.2022 Zamówienie obejmuje dostawę 5 szt. średnich samochodów ratownictwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919473 2022-06-03
godz. 10:00
Podkarpackie Zasilanie terenu EURO-PARK STALOWA WOLA Strategicznego Parku Inwestycyjnego – zadanie pod klucz Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893195 2022-06-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy leków onkologicznych i innych. Numer referencyjny: ZP.261.20-A.2022 Postępowanie nr 31 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków onkologicznych i innych, wyszczególnionych w części...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8893170 2022-06-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy produktów leczniczych wraz z dzierżawą pomp oraz innych urządzeń (jeśli są wymagane). Numer referencyjny: ZP.261.17-A.2022 Postępowanie nr 26 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8887143 2022-06-06
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i ustawienie mebli do pokoi studenckich i innych pomieszczeń w DS. Akapit Numer referencyjny: NA/P/96/2022 Dostawa, montaż i ustawienie mebli do pokoi studenckich i innych po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916320 2022-06-06
godz. 10:00
Podkarpackie Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 w miejscowości Lutcza w km ok. 10+800 do 11+980 (odcinek 11+560 – 11+930). Pełna nazwa zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919373 2022-06-06
godz. 10:00
Podkarpackie Wymianę wykładzin w salach lekcyjnych oraz ułożenie paneli winylowych w pomieszczeniach administracyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919261 2022-06-06
godz. 11:00
Podkarpackie Cz 1 Rozbudowa dk 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w m. Bukowa w km 153+931 Cz 2 Rozbudowa dk 73 wraz z budową mostu przez potok Słony w m. Brzostek w km 147+633 Część 1: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886987 2022-06-06
godz. 12:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe ogłoszone na potrzeby realizacji projektu Zielone technologie w Szpitalu Specjalistycznym Pro - Familia realizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892533 2022-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja układu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń ruchu elektrycznego w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875713 2022-06-08
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Budowę kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych” Numer referencyjny: ZP - I.271.19.68.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880813 2022-06-08
godz. 11:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni) Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887556 2022-06-08
godz. 23:59
Podkarpackie „Wzrost konkurencyjności firmy THM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez poszerzenie oferty o innowacyjne produkty t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894251 2022-06-09
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję brygad murarzy, cieśli, zbrojarzy - Rzeszów Witam, Poszukuję poj. murarzy, cieśli, zbrojarzy lub brygad. Zajmujemy się b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894252 2022-06-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę elewację i ocieplenia budynku wielorodzinnego - Rzeszów Witam, W związku z prowadzoną inwestycją poszukuję brygady do wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894254 2022-06-09
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję ekipy glazurników - Rzeszów Witam, Poszukuję ekipy glazurników. Zajmujemy się budownictwem mieszkalnym i przemysłowym. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894255 2022-06-09
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję ekipy tynkarzy - Rzeszów Witam, Poszukuję ekipy tynkarzy. Zajmujemy się budownictwem mieszkalnym i przemysłowym. Prace n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903112 2022-06-09
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz.1 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810…..2022 „Usługi związane z kos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911538 2022-06-10
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonania izolacji pionowej ściany piwnicznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica 29 od klatki I do III ściany pół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903186 2022-06-10
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.11.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909885 2022-06-10
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi dla 6 obiektów na terenie Miasta Rzeszowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla 6 obiektów na terenie miasta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903165 2022-06-10
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji na budowę drogi KDZ od ul. Olbrachta do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej z uzyskaniem decyzji ZRID, pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8904196 2022-06-12
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje firmy podwykonawczej murarzy, cieśli-zbrojarzy, na stany surowe, żelbety - Rzeszów Witam, Poszukuje firmy podwykonawczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8904224 2022-06-12
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę prace brukarskie - Rzeszów Witam, Poszukuję firm do wykonania prac brukarskich. Układanie parkingów, chodników, placów. Prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)